Adaptacija dvorišne fasade zgrade OŠ “Jovan Popović”

U toku je druga faza sanacije i adaptacije fazade na zgradi u dvorištu  u OŠ „Jovan Popović“. Radove finansira grad Kikinda iznosom od 2 miliona dinara, navela je sekretar škole Svetlana  Iličin i dodala da je rok za završetak radova  prva polovina avgusta:

-Građevinski radovi koji su u toku u dvorištu škole  obuhvataju potpunu adaptaciju dotrajale fasade na zgradi škole. Na ovaj način, fasada iz dvorišnog dela će biti potpuno završena. Jedino što ostaje nakon ovih radova je sanacija i adaptacija ulične, takozvane frontalne fasade. Radovi se odvijaju fazno, tako da  na taj način štedimo kako materijal, tako i sredstva. Skela se pomera uporedo sa odvijanjem poslova, što je vrlo bitno budući da je iznajmljivanje skele dosta skupo.

Zgrada škole je pod zaštitom Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, iz Subotice. Svi radovi se obavljaju uz njihovu suglasnost i tehničke karakteristike, koju oni zahtevaju. To je takođe projektom obuhvaćeno. Osim njihove, škola ima suglasnost i od Republičke direkcije za imovinu, koja je i vlasnik zgrade, a OŠ „Jovan Popović“ je krajnji korisnik. Radove na fasadi obavlja firma „Vodoput Ada“, a rok za završetak radova je 15. avgust.