800 Kikinđana potpisalo donorske kartice

Sedam godina unazad u našoj zemlji vodi se kampanja „Produži život“, u kojoj su glavna tema značaj transplantacije, sa akcentom na zaveštanje organa. U Kikindi je donorske kartice do sada potpisalo oko 800 ljudi, dok u našoj zemlji postoji 115 000 vlasnika donorskih kartica.

donatorstvo-organa

Vlasnik donorske kartice može biti svako punoletno lice, koje ima poslovnu sposobnost i ne boluje od hroničnih bolesti. To znači da ne boluje od šećerne bolesti, psihijatrijskih i neuroloških oboljenja, nema bolesti zavisnosti, nije HIV pozitivan i nema hepatitis b i c, kaže dr Gordana Rodić, specijalista opšte medicine i pomoćnik direktora Doma zdravlja za medicinska pitanja.

Potpisnik donorske kartice u svakom momentu može da odustane od svoje prvobitne odluke. Bez obzira na želju donora, transplatacija se nakon smrti ne može izvršiti bez pristanka najbližeg okruženja.

Jedan donor može da spasi četiri života, što predstavlja veliku šansu za one koji duže vreme boluju od neizlečivih bolesti. Svako ko želi da postane donator prolazi kroz jednostavnu proceduru. Prvi korak je odlazak izabranom lekaru, gde popunjava obrazac o donatorstvu i dobija karticu.

Važno je napomenuti pojedinac treba da obavesti svoje najbliže okruženje o donošenju ovakve odluke. Da sve ne ostaje samo na priči, pokazala je i doktorka Rodić, koja je još 2009. godine postala vlasnik donorske kartice. Ona apeluje na sve naše sugrađane da se priključe ovoj kampanji.