3. decembar obeležen u Kikindi

Godinama je tradicija da se 3. decembar svečano obeležava, kroz otvorenu diskusiju na temu tekućih problema, kao i na temu realizovanih projekata, ali i planiranih aktivnosti.

Predsednik Društva invalida za celebralnu i dečju paralizu Ivan Zarić u svojoj izjavi je naglasio da je u poslednje vreme,   gorići problem mesto za parkiranje za članove udruženja invalida:

-Aktuelno je i bitno reći da smo ovih dana pokušali da rešimo problem oko parking prostora, koji je predviđen  za naše članove. Ja apelujem na naše građane da nas ispoštuju, bar toliko da imamo parking prostor kod bolnice, pijace, biblioteke. Verujte i sa tim parkingom, mi teško rešavamo svoje probleme.

Obeležavanje bitnog datuma pozdravila je i podržala predsednica Skupštine grada Stanislava Hrnjak, naglasivši da je vrlo bitna podrška radu svih udruženja:

-Ja sam pre svega ponosna zato što je  22 udruženja. Kada imate 22 udruženja građana, koji zaista trebaju  da imaju poseban status u društvu, onda je to bogatstvo za jednu lokalnu samoupravu. Od udruženja slepih i slabovidih do Naše kuće mi smo stvarno na putu da kao grad budemo posebno nagrađeni, istaknuti i počastvovani jer smo se sve vreme trudili da obezbedimo takav značaj njihov u društvu, da oni apsolutno imaju potpuni osećaj da su uključeni u jednu društvenu zajednicu. I ove godine Kikinda  jeste počastvovana tom posebnom plaketom, a mi smo jedan  od gradova koji je istaknut kada je u pitanju briga o osobama sa invaliditetom.

Podršku i pomoć koja je potrebna osobama sa nekom vrstom invaliditeta oni najčešće mogu da iznesu u okviru rada određenih udruženja, koji opet pokušavaju da prnađu najbolji način kako bi pomogli svojim članovima. Problem koji sve više prisutan, prema tvrdnji Dušanke Stanišić, iz Saveza invalida Kikinde je teško pronalaženje posla za osobe sa invaliditetom.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana sa ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učestvovanje u društvenom životu.U našoj zemlji osnovni cilj specijalne edukacije i rehabilitacije je osamostaljivanje i razvijanje ekonomske nezavisnosti osoba sa invaliditetom, za razliku od zapadnih zemalja gde je primarni cilj pružanje direktne pomoći kroz različite vidove nege i usluga.