21. Likovno saborovanje posvećeno ikoni Bogorodice Trojeručice u UG “Krila anđela”

21. Likovno saborovanje posvećeno ikoni Bogorodice Trojeručice u UG “Krila anđela”