Zvaničnici posetili Prihvatni centar u Kikindi

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr Nenad Ivanišević posetio je Privremeni prihvatni centar u Kikindi, u kom je od 250 mesta, koliki je kapacitet kampa, popunjeno 240. Prilkom posete Ivanišević je rekao da niko nema nameru da naseljava migrante, a ni oni ne žele da naseljavaju ove krajeve, u kojima su potpuno nevoljno.

Privremeni prihvatni centar, koji se nalazi na domaku Kikinde je pod nadležnošću Komeserijata za izbeglice, koju sprovodi politiku vlade Srbije. Cilj posete Državnog sekretara u Ministarstvu za rad dr Nenada Ivaniševića je da se vidi , kako teče sprovođenje tih planova i šta su obaveze, kada je finanisiranje troškova svih centara u Srbiji, u pitanju. Ljudi, koji su smešteni u kampovima su tu privremeno, za to vreme, dodao je on, Srbija će im pružiti sigurno utočište.

Oko 1000 migranata premešteno je iz Beograda, u centre za azil i prihvatne centre. Živeli su u garažama, šatorima i barakama, a to ipak nisu mesta gde se tim ljudima može pružiti adekvatna pomoć. Srbija je primila više od 7 hiljada migranata i izbeglica. Četvrtina je van sistema. Kako je rekao pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Ivan Georginov, ovakvi uslovi, kakve imaju u privremenom migrantskom kampu u Kikindi, su humaniji nego oni, kakve su imali na prethodnom mestu.

 

Prihvatni centar u Kikindi smešten je u nekadašnjoj Upravnoj zgradi preduzeća „29. novembar“. Centar je otvoren u aprilu, a njegov kapacitet je 250 mesta.

U Privremenom prihvatnom centru trenutno boravi 240 migranata, od tog broja petinu čine takozvani samci, koji su došli bez porodice i koji i najčešće vrlo brzo napuštaju kamp, koji je inače otvorenog tipa. U dvorišnom delu trenutno je osposobljena priručna trepezarija, u kojoj se vrši distribucija hrane, koju obavlja Crveni krst. Republika Srbija postala je zemlja članica Međunarodne organizacije za migracije u novembru 2001. godine i predstavlja zemlju destinaciju za izbeglice, kao i za interno raseljena lica.