Zimske radionice u Prihvatnom centru

U kikindskom Prihvatnom centru trenutno boravi 200 migranata. Tokom zimskih meseci za njih su iz Komeserijata za izbeglice i migracije organizovali niz radionica poput sportske, krojačke, frizerske, a omogućeno im je i usavršavanje engleskog jezika.

Sastanak sa predstavnicima medija organizovan je sa ciljem da se kroz obilazak Prihvatnog centra u Kikindi predstave usluge i aktivnosti, koje su organizovane za sve koji su smešteni u centru, a koje se sprovode u toku zimskih dana kada vremenski uslovi ne dozvoljavaju duži boravak van objekta.

Kako je rekla ispred Komeserijata za izbeglice i migracije, Aleksandra Dimić, u Srbiji je, u centrima smešteno oko 4300 migranata:

U Kikindskom Prihvatnom centru trenutno boravi 200 migranata, od tog broja 25 dece, koja su upisana u PU, zatim 4 osnovne škole, kao i u dve srednje škole. Članovi UG „Rod“na osnovu projekata takođe radi sa žiteljima Prihvatnog centra. Migranti većinom su spremni za saradnju i spremno se uključuju u razne vidove aktivnosti, u zavisnosti od interesovanja. Uz pomoć EU, koja je najveći donator povećanog priliva migranata od juna od 2015 godine i koja je  uložila  100 hiljada evra direktne pomoći, Komeserijat organizuje za decu razne aktivnosti i radionice, za žene takođe interesantne edukacije.

Soraja Konsini je u svojoj rodnoj zemlji se bavila krojačkim zanatom. Kako kaže, moda i način odevanja u Srbiji joj se dopada:

-Dolazim iz Irana, ovde sam sa svojom ćerkom. Krojačica sam i dopada mi se da i ovde učestvujem u raznim aktivnostima, tako što šijem kostime, razne odevne predmete, za folklorne tačke, zatim za fudbalske ekipe.

Kave Bebain je došao iz Irana pre tri meseca. Ima 40 godina i radio je i IT sektoru u samom u Teheranu:

-Ovih dana je moja žena otišla za Nemačku. Planiram da joj se uskoro pridružim Imam 40 godina, napustio sam svoju zemlju pre deset godina i radio sam u IT sektoru u jednoj kompaniji u Dubaiju. Moja supruga je novinarka. Iran smo morali da napustimo zbog njenog posla. Baviti se novinarstvom u Iranu je vrlo teško i opasno.

Uz pomoć EU, koja je najveći donator povećanog priliva migranata od juna od 2015 godine  i koja je  uložila  100 hiljada evra direktne pomoći, Komeserijat organizuje za decu razne aktivnosti i radionice, a i  za žene takođe interesantne edukacije.

Pored okupacionih aktivnosti, kako Dimić naglašava, Međunarodna organizacija za migracije im je omogućila aktivnosti u pomoći sticanja osnovnog znanja engleskog jezika, kao i izrađivanju CV-ja, kako bi mogli da budo što bolje pripremljeni za osnivanje radnog odnosa. Komeserijat upravlja na teritoriji Srbije sa 19 centara, od kojih je 16 u funkciji, 5 stalnih centara za azil i 14 Prihvatnih centara.