Zimska služba reagovala sa prvom pojavom snežnog pokrivača

Zimska služba reagovala je sa prvom pojavom snežnog pokrivača. Zaliha soli ima dovoljno.

U Kikindi je noćas pao prvi sneg. Zimska služba je tokom noći obavila i prvu intervenciju.

– Akcija je krenula u 20 časova, sa četiri vozila je pokriven ceo grad sa teritorijom koja obuhvata puteve prvog i drugog prioriteta. To podrazumeva da su saobraćajnice Kikinda – Veliko Selo, Veliko Selo – Kozarci, Novi Kozarci – Rusko selo, i Kikinda – Banatska Topola do državnog puta ka Bašaidu i potez od Bašaidu ka Bikaču, kao i Nakovo – Veliko selo, bili tretirani sa kamenim agregatom i mešavinom soli. To je standardna procedura koja se koristi za puteve prvog i drugog prioriteta s tim da je urađena i neophodna putna infrastruktura u samom gradu a to su svi pristupni putevi ka bolnici, vatrogasnoj stanici, policijskoj stanici i svim objektima bitnim za funckionisanje grada, istakao je Miroslav Dučić, član gradskog veća zadužen za komunalnu infrastrukturu.

Ekipe zimske službe u Kikindi održavaju 90 km saobraćajnica prvog prioriteta i 30 km puteva drugog prioriteta. Raspolažu sa dovoljnim brojem vozila i zaliha soli.