Završeni radovi na prihvatilištu za beskućnike

Prihvatilište za nezbrinute u ulici Đure Jakšića 53 u objektu nekadašnjeg internata u potpunosti je spremno za rad.Odlukom Vlade Vojvodine zgrada bivšeg Doma učenika dodeljena je na korišćenje i upravljanje Gerontološkom centru, a sada ovaj objekt ima i novu namenu prihvatilište za nezbrinute i žrtve nasilja. Deo u kom će se nalaziti beskućnici se u potpunosti adaptiran, a radovi su obuhvatili unutrašnjost objekta, u postojećim sobama zamenjeni su podovi i stepenište, a sanirana je i spoljašna fasada.

U radove je uloženo 10 miliona dinara. Sredstva, šest miliona obezbeđena su u budžetu Pokrajine, a ostatak je izdvojio grad Kikinda i sam Gerontološki centar. Prihvatilište je regionalnog tipa tako da će pružati usluge na teritoriji severnog Banata.

U narednom periodu radiće se na tome da se osposobi i drugi deo zgrade predviđen za smeštaj žrtava porodičnog nasilja. Ovaj centar imaće sedam soba.

Beskućnici u prihvatilištu mogu da provedu 90 dana, a tokom tog perioda radi se na tome da budu trajno smešteni u ustanovama socijalne zaštite ili u svoje domove koji će biti osoposobljeni za život.