Završen popis bespravno izgrađenih objekata

Na teritoriji Grada Kikinde završen je popis bespravno sagrađenih objekata. Komisija je završila sa popisom od kuće do kuće, a obuhvaćene su sve ulice u gradu i selima.

-Na osnovu podataka sa terena u Kikindi i devet sela ima 26.280 bespravno sagrađenih objekata. Međutim, to nije konačan broj jer u delu kuća nismo našli nikoga. Ostavili smo obaveštanje da treba da se jave u uslužnom centru na šalteru broj sedam i prijave nelegalni objekat – istakla je Biljana Felabab, sekretarka Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, urbanizam i privredu.

Za meštane sela omogućeno je da se ovi poslovi obavljaju u mesnim kancelarijama gde se nalaze odgovarajući obrasci koje je potrebno popuniti.

Ukoliko u kući niko ne živi popis će biti obavljen iz kancelarije odnosno uz pomoć satelitskog snimka jer je obaveza da se svaki bespravno sagarađen objekat unese. Stoga će broj objekata koji su bespravno sagrađeni biti i veći od trenutnog.

-Prešli smo na drugu fazu ozakonjenja koja podrazumeva donošenje rešenja o rušenju. Ta rešenje donosi građevinski inspektor i ono je uslov da se započne postupak ozakonjenja. Građani koji dobiju rešenje o rušenju objekta ne treba da se plaše jer je ono uslov da se počne sa postupkom legalizacije – rekla je Biljana Felbab.

Vlasnici ilegalnih objekata biće pozvani da donesu neophodnu dokumentaciju, a lokalna samouprava po službenoj dužnosti pribavlja list nepokretnosti i kopiju plana od katastra.

-Stranke imaju rok od 30 dana da pribave dokumentaciju. Ukoliko to ne urade u predviđenom roku obustavljamo postupak i rešenje dostavljamo građevinskom inspektoru koji će kad tad sprovesti rešenje o rušenju – dodala je naša sagovornica.

Najčešći ilegalni objekti su pomoćne prostorije ili drugi stambeni objekti koji se nalazi u dvorištu. Neznatan je broj takozvanih glavnih stambenih o objekata odnosno kuća koje nisu legalizovane. Veći je broj bespravno izgrađenih objekata u selima nego u gradu.