Zastupljenost osoba sa hendikepom u lokalnim medijima

O tome, kakvu  terminologiju koriste lokalni mediji i koliko često u svojim informativnim emisijama izveštavaju o pojedincima ili udruženjima, koje okupljaju osobe sa hendikepom, rezgovaralo se na današnjem Okruglom stolu, koji su organizovali članovi Kancelarije za mlade i Udruženje studenata sa hendikepom, održanom u Kulturnom centru. Kako je naveo stručni saradnik Kancelarije za mlade Damir Uvalin, vrlo je bitna uloga medija, senzibilitet prezentera, kao i saradnja između udruženja i medijskih kuća.

U istraživanju hendikepa i pokušajima formulisanja politički korektivne terminologije javio se izraz”posebne potrebe”, koji je vrlo brzo odbačen od strane pokreta osoba sa hendikepom. Na ovom izrazu još uvek insistiraju pojedini stručnjkaci, premda postoji tendencija da se ovaj izraz zameni izrazima kao što su Osobe sa posebnim sposobnostima, sa posebnim izazovima i slično, koji ukazuju na društvene barijere i ne tretiraju problem kao da je samo u osobi sa hendikepom. Stručni predstavnici Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba “Čigra”, kao i Centra za pružanje socijalne zaštite “Naša kuća” učestvovali su u diskusiji, ukazujući na potrebu što većeg pojavljivanjima u svim tokovima dešavanja u zajednici, kako samih osoba sa hendikepom, tako i njihovih porodica. Predsednik Udruženja “Severni Banat”Milovan Gucul je naglasio da terminologija, koju koriste novinari posebno može da zvuči iritantno i diskroiminišuće, te da smatra da bi trebalo da se usaglasi jedan pojam, koji bi svi koristili. Kako je Uvalin naveo, pre organizovanja Okruglog stola, članovi Kancelarije za mlade su bili na edukativnom treningu. Okrugli sto je deo projekta Regionalne inkluzivne omladinske inicijative Srbije, koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.