Zasposlene 23 osobe sa invaliditetom putem programa NSZ javni radovi

Jedna od najzastupljenijih mera aktivne politike zapošljavanja u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje su javni radovi i to oni koji podrazumevaju anagažovanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom. Uslov da se angažuju radnici po ovom programu je da su nezaposleni sa invaliditetom prijavljeni na evidenciji Filijale NSZ.

Putem programa javnih radova za osobe sa invaliditetom angažovane su 23 osobe kod šest poslodavaca među kojima je i SC “Jezero”. Za ovu meru podrške konkurisalo je ukupno sedam poslodavaca, ali jedan od njih nije ispunjavao uslove javnog poziva. Kako saznajemo u Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje ovaj javni poziv raspisan je u saradnji sa gradom Kikinda. Javni konkurs se realizuje sa ciljem da se očuvaju i unaprede radne sposobnosti, ali i da se ostvari društveni interes.Javni radovi mogu da se sprovode u oblastima socijalne zaštite i humanitarnog rada, kulturne delatnosti, na održavanju i obnavljanju javne infrastrukture, kao i u okviru održavanja i zaštite životne sredine.

Anagažovani radnici po ovom konkursu ukoliko imaju pun fond radnih časova tokom mesec dana dobijaju nadoknadu u iznosu od 22.000 dinara. Za javne radove koji traju mesec dana angažovanim osobama naknada troškova je hiljadu dinara po osobi, za javne radove koji traju dva meseca je 1.500 dinara po osobi, dok je naknada za javne radove koji traju tri ili četiri meseca 2.000 dinara po osobi. Maksimalno na osnovu konkursa javnog rada osobe mogu da budu angažovane četiri meseca. Ukupno je za ovaj program izdvojeno je 3 miliona 516 hiljada dinara.