Zakon o studentskom organizovanju, nakon jedne decenije

Tokom decembra u skupštinsku proceduru trebalo bi da uđe predlog Zakona o studenstkom organizovanju. Na taj Zakon, čeka se gotovo čitavu deceniju. Osim tog zakona, studenti bi u narednoj godini trebalo da dobiju i obnovljeno odmaralište na Paliću. Ministar Šarčević najavljuje oštriju kontrolu visokoškolskih ustanova. “Ovim Zakonom sada dobijamo potpuno uređenje – od toga kako se sprovode izbori, šta su to studentski parlamenti, šta su studentske organizacije. Tako da možemo slobodno reći da je to krov studentskog organizovanja – krovna stvar koju smo uradili u prethodnih deset godina “, rekao je Milan Savić, predsednik Studentske konferencije univerziteta Srbije.