Zakon o socijalnoj karti doneće pravedniju raspodelu socijalnih davanja

Zakon o socijalnoj karti doneće pravedniju raspodelu socijalnih davanja

U Skupštini Srbije usvojen je Zakon o socijalnoj karti koji će omogućiti centralizovanu evidenciju o korisnicima socijalne pomoći što će dovesti do pravednije raspodele socijalnih davanja. Aleksandra Čolić pravnica kikindskog Centra za socijalni rad ističe da će primena novog zakona početi 1. marta naredne godine.

-Novi zakon dovešće do toga da najugroženiji budu vidljiva kategorije. Porodice koje imaju potrebu za ovom vrstom pomoći moći će sva svoja prava da ostvare na jednom mestu i neće morati da prikupljaju dokumentaciju – rekla je Aleksandra Čolić.

Zakon predviđa formiranje jedinstvene i celovite baze podataka o svakom pojedincu korisniku socijalnih davanja. U bazi će se nalaziti svi podaci o korisnicima od osnovnih podataka, strukture porodice i pridruženih članova, preko socio-ekonomskog statusa do imovinsko-pravnih odnosa, radne sposobnosti. Zakon je značajan i zbog raspodele novčanh davanja jer će se ona usmeravati na transparentan način i pratiće se svaki protok sredstava. To će omogućiti da se zloupotreba socijalnih davanja svede na minmum.

Osnovica novčane socijalne pomoći je 8.626 dinara mesečno, za svako odraslo lice u porodici je 50 odsto ovog iznosa, a za svako dete 30 procenata od osnovice. Od 1. marta Centar za socijalni rad organizuje medijaciju odnosno alternativni način rešavanja spornih pitanja. Medijacija se sprovodi uz pomoć udruženja „Rod“ i finansijsku podršku gradske uprave. Od 1. marta do 1. juna ona je besplatna i svima kojima je ova podrška potrebna mogu da se jave Centru za socijalni rad.