Zakazana 2. sednica Skupštine grada Kikinde

Mladen Bogdan, predsednik Skupštine grada Kikinda sazvao je 2. sednicu za petak u 10 sati na kojoj će biti razmatrane četiri tačke dnevnog reda. Biće razmtaran izveštaj o radu gradske Izborne komisije povodom prestanka mandata odbornika. Na konstitutivnoj sednici za gradonačelnika je izabran Nikola Lukač, odbornik na listi „Aleksandar Vučić – za našu decu“, dok je za njegovu zamenicu imenovana Dijana Jakšić Kiurski sa iste liste čime je prestao da im važi odbornički mandat. Usmene ostavke na mesto odbornika podneli su Nenad Grbić, sa liste „Aleksandar Vučić- za našu decu“ i Šandor Talpai sa liste Saveza vojvođanskih Mađara. Prema Zakonu o lokalnim izborima ovi mandati biće dodeljeni prvim sledećim kandidatima na izbornim listama.Novi odbornici biće Natalija Kulauzov, Branka Ratić, Saša Stijelja sa liste „Aleksandar Vučić – za našu decu“ i Nandor Šili sa liste SVM-a.

Odbornici će razmatrati i donošenje Poslovnika Skupštine grada kojim su bliže definisane i razrađene odredbe iz Zakona o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi. Novine u predlogu odnose se na odredbe o izboru izvršnih organa,na klasifikaciju radnih tela za razmatranje pitanja iz nadležnosti Skupštine koja bi bila stalna , odbori i povremena, komisije. Posebna novina su odredbe vezane za javna slušanja o predlozima opštih akata koje donosi Skupština, a koje može organizovati stalno radno telo.