Za čist i uređen grad- Popravka i izrada urbanog mobilijara

Sa nekoliko radnih mašina, malo više sposobnih ruku i jasnom vizijom kvaliteta, JP „Kikinda“ u okviru širokog spektra komunalnih delatnost, u saradnji sa firmom „MINS-F GROUP“, sa kojom ima trogodišnji ugovor za održavanje zelenila i čišćenje javnih površina, pruža i usluge izrade i reparacije urbanog mobilijara na javnim površinama. Usluge se pružaju za potrebe osnivača kao i trećih lica po narudžbini. Ideja je da se obnovi zapušten urbani mobilijar grada.
– JP „Kikinda“ se bavi održavanjem komunalne higijene u gradu i u svom radu uvek teži ka konstantnom podizanju kvaliteta usluga koje pruža građanima. Baš upravo iz tog razloga, zbog zadovoljstva građana, želimo da grad Kikinda, centar, parkovi i ostale površine budu uvek uređene i čiste- navode u ovom javnom preduzeću.


Prva aktivnost stolarske radionice je bila u parku „Blandaš“ koji predstavlja spomenik prirode. Do sada je završena popravka tridesetak klupa. Čišćenjem, uklanjanjem korozije sa stranica klupa, nanošenjem antikorozivnog premaza i farbe i na kraju demontažom polomljenih i montažom novih dasaka, klupe u parku „Bladaš“ su dobile potpuno novi izgled.
Na trgu u centru grada, kao i duž cele Svetosavske ulice trenutno se vrši reparacija još pedesetak klupa i korpi za smeće.
Pozorištu „Lane“ je izrađeno i donirano 8 klupa, a u narednom periodu planirana je izrada još nekoliko klupa za Dom zdravlja u Kikindi.
Radionica će se baviti i održavanjem dečijih igrališta na otvorenom, izradom novih rekvizita od drveta i metala, uređenjem novogodišnjeg mobilijara i drvenog urbanog mobilijara kako bi grad bio lepši i uređeniji.