Vodeni prsten Kikinde: čamcem oko grada

Grad Kikinda će se u bliskom periodu naći pred izradom nove Strategije razvoja za naredni petogodišnji period jer je aktuelna strategija razvoja pred istekom. Imali smo uvid u deo planiranog sadržaja a najkompleksniji projekat je Vodeni prsten Kikinde.

Sedneš u čamac na Plavoj banji i ploviš do Starog Jezera, naprimer. Tako će izgledati Vodeni prsten Kikinde“ kada dobije konačan izgled. Ovaj najzahtevniji projekat za naredni period obuhvata potez od oko 150 hektara napuštenog i degradiranog prirodnog bogatstva u vidu ispražnjenih peščanih i glinenih kopova koji su vremenom napunjeni podzemnim vodama, kao i delove meliracionih kanala i trstika koji bi povezani sistemom kanala i jezera uz kompleks Starog Jezera stvorili jedistvenu vodenu površinu. Projekat bi pratili uređeni urbani delobi plaže šetališta i drugi objekti ekološkog turizma.

Zamisao projektnog tima okupljenog oko ove ideje je da se stvori ono što Kikinda nikada nije imala, vodenu površinu sa vodom koja cirkuliše u okviru jedistvenog sistema.

Tačnije, stvaranje veštačke reke.

Ovakav impozantan projekat jeste novina za našu zemlju ali je svakako viđen u svetu.

Kikinda bi se realizacijom ove ideje upisala na listu zelenih gradova sa izuzetnim potencijalima u sferi održive ekologije i zelenog turizma, danas izuzetno popularnim svetskim trendom u turizmu.