Voće dobrog kvaliteta, ali prinos slabiji…

Sredina je novembra i voćke već ulaze u fazu mirovanja, što znači da je u toku njihov prirodni, takozvani fiziološki proces gde dolazi do usporenog ciklusa i do opadanja lišća.  Ovogodišnja berba u voćnjacima privodi se kraju, a najkraća definicija ovogodišnje proizvodnje mogla bi da glasi „Sitniji plod i niži prinos“, mišljenja su savetodavci iz Poljoprivredene  strčne službe. Procena je da je zbog visokih, letnjih temperatura, prinos 40% niži nego ranijih godina. Sada   se pristupa određenim tretmanima, kako pri skladištenju obranog voća, tako i tretiranju samih sadnica, kako bi sledeća sezona imala bolji prinos.

Ono što zbunjuje kupce, prilikom kupovine voća, konkretno jabuka, to je masna kora, zbog čega smatraju da proizvođači, usled skladištenja, namerno mažu plodove, kako bi što duže ostali sveži i  izgledali što lepše, što je potpuna zabluda, objašnjava Kljajić..

-Čula sam priču da se jabuke mažu, kako bi bile lepše i da bi duže bile sveže. To nije tačno. Postoje neke vrste jabuka, koje usled čuvanja u skladištima, bilo da su hladnjače ili neko priručna skladišta…nastavljaju da oslobađaju eterična ulja. Jonagold, usled tih fizioloških procesa oslobađa eterično ulje, koje stvara voštanu prevlaku preko pokožice ploda. Ljudi smatraju da su plodovi nečim mazani, međutim…nisu,  ne treba da se plaše…

Kod voća se razlikuje tehnološka i fiziološka zrelost. Obično se svo voće bere u tehnološkoj zrelosti, zato što na taj način imaju duži period čuvanja. Što se tiče radova u voćnaku, preporuka je da se sačeka da list otpadne, pa tek onda da se  krene sa rezidbom. Takođe po opadanju lista potrebno je odraditi tretman bakarnim preparatima…

Godina koja je za nama dala je vrlo kvalitetno voće, plodovi su slatki, bilo je toplo i suvo, te su voćari i vinogradari zadovoljni kvalitetom voća, ali je zato prinos izostao, čak se ocenjuje da su jabuka za 40 % dale manji prinos nego prošle godine. Upravo zbog temperaturnih uslova, koji su se odrazili na proces fotosinteze. Navodnjavanje je bilo dovoljno, tvrdi Kljajić čisto da se zadovolji životni proces biljke. Nije bilo plodova prve klase, većinom su bili sitniji, stoga je prinos bio smanjen.