Visoka škola iz Kikinde i Pedagoški fakultet iz Bjeljine uspostavili saradnju

Profesori Pedagoškog fakulteta iz Bjeljine koji pripada Univerzitetu Istočno Sarajevo na čelu sa Nebojšom Mitrovićem, docentom i prodekanom za naučno-istraživački rad prilikom prve posete našem gradu dogovorili su se o daljoj saradnji sa Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi ima tradiciju dugu 66 godina, podsetila je Angela Mesaroš Živkov, direktorica.

Podršku budućoj saradnji dali su lokalna samouprava i načelnik Severnobanatskog upravnog okruga Nikola Lukač.