Više teških povreda na radu, manje radnika na crno

Zaposleni u inspekciji rada na teritoriji severnog Banata prošle godine imali su 999 kontrola u u registrovanim firmama, a 15 u neregistrovanim. I u 2017. godini akcenat inspektora bio je na sprečavanju rada na crno, kao i sprečavanje povreda na radu.

-Bilo je 60 teških povreda na radu. U odnosu na prošlu godinu to je povećanje od 10 do 15 procenata. Poslodavci kod kojih su se desile dve, tri teške povrede stavljeni su kategoriji viskokorizičnih i naša je obaveza da na svakih pola godine obavljamo nadzor iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu. Ukupno je od strane poslodavaca prijavljeno od 300 do 400 povreda- istakla je Ljubica Otoran Anić, šef Odseka inspekcije rada.

Najčešće je reč o teškim povredama udova.Teške povrede na radu zabeležene su u firmama koje se bave industrijom, za razliku od drugih delova Srbije gde se ovakve povrede najčešće dešavaju u oblasti građevinarstva.

-Zabrinjava i to da je tokom svakog drugog nadzora iz bezbednosti i zdravlja na radu izdato rešenje inspektora kojim je naloženo otklanjanje nedostataka. Rešenja sui imala deset i više mera što znači da se poslodavci manje bave ovim segmentom rada – dodala je naša sagovornica.

Inspektori su pronašli 212 ljudi koji su zaposleni na faktičkom radu odnosno nisu prijavljeni kod poslodavca.Njih 160 posle kontrole zasnovalo je radni odnos.Radnika na crno bilo je u svim segemetima, ali najviše ih je u trgovinama, na gradilištima i u pekarama.

U decembru 2017. godine izmenjen je Zakon o radu u delu koji se odnosi na poslodavce.

-Sada poslodavac pre stupanja zaposlenog na rad, pored zaključenja ugovora, mora da sprovede i prijavu kroz centralni registar. Druga novina je da je poslodavac u obavezi da vodi evidenciju o prekovremenom radu, a ne da paušalno određuje prekovremene sate i da na obračunskoj listi zarade uveća platu za određeni procenat – rekla je Otoran Anić.

Kako napominje naša sagovornica cilj inspekcije je da se uspostavi bolja saradnja sa poslodavcima i da se više fokusira na preventivnom radu.