Više sredstava za mere podrške ruralnom razvoju

Pošto je završen prvi krug licitacije za izdavanje državne zemlje u toku je priprema svih odluka koje su donete tom prilikom. Ova dokumentacija biće poslata u Ministarstvo poljoprivrede odnosno Upravu za državno zemljište na saglasnost.

-Najvažnije je da ne gubimo vreme, kako bi stvorili uslove za drugi krug licitacije državne zemlje. Očekujem da ćemo sve uspešno privesti kraju. Drugi krug izdavanja ne zavisi samo od lokalne samouprave nego i od agilnosti zaposlenih u Upravi za državno zemljište – istakao je Imre Kabok, član Gradskog veća.

Za eventualni drugi krug ostalo je više od 500 hektara zemljišta u 10 katastarskih opština.U toku je prikupljanje podataka o poljoprivrednim parcelama koje se nalaze u javnoj svojini Grada Kikinde. Tog zemljišta ima do 100 hektara.

-Želimo te parcele da izdamo u zakup. Očekujem da ćemo sav posao završiti za desetak dana nakon čega ćemo objaviti oglas za zakup tih parcela. Prikupljaćemo pismene ponude za izdavanje zemljišta koje je pogodno za košenje ili ispašu. Zemlja će se izdavati na godinu dana -rekao je Kabok.

Pre nešto više od dve nedelje predata je i dokumentacija za one koji će državnu zemlju moći da dobiju po pravu prečeg zakupa. Čim Ministarstvo popljoprivrede odobri zahteve u gradskoj upravi počeće kreiranje programa zaštite, unapređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za čiju izradu je rok 31. mart.

Ove godine u budžetu Grada Kikinde izdvojeno je više sredstava za mere podrške ruralnom razvoju.

-Za ruralni razvoj prošle godine izdvojeno je 12,8 miliona dinara, a za ovu godinu predviđeno je 20 miliona dinara. Sredstva će biti utrošena na mere koje su se dobro pokazale prošle godine, ali ćemo sufinansirati i nove. Pomoći ćemo zakup pijačnih tezgi za proizvođače koji se bave straima zanatima i za one koji imaju organsku proizvodnju. Nastaviće se sufinansiranje bušenja bunara, ali ćemo kao novinu uvesti nabavku sistema za navodnjavanje, pre svega sistema kap po kap, kao i jačanje udruženja iz oblasti poljoprivrede – kazao je naš sagovornik.

Reč je o učešću u nabavci mašina, opreme, potom opremanje prostorija za pakovanje, sortiranje, pripremu, hlađenje poljoprivrednih proizvoda. Za jačanje udruženja opredeljeno je oko tri miliona dinara.

-Sve mere treba da budu odobrene od strane Ministarstva poljoprivrede odnosno odseka za ruralni razvoj. Prihvatićemo račune od početka ove godine za sufinansiranje troškova oko uginuća životinja i osemenjavanje krava – zaključio je Kabok.

Ove godine uvećana je stavka za dobijanje beskamatnih kredita koja se pokazala kao najuspešnija mera. Poljoprpivrednici će moći da računaju na pomoć i pri osiguravanju useva. Javni konkursi trebalo bi da budu raspisani u aprilu. Pošto je prošle godine izgrađeno 14 , ove godine planirano je postavljanje još 20 otresišta u svim katastarskim opštinama.