Vežba “Sistem 2021” u petak i u Kikindi

Među 50 gradova i opština u kojima će Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u petak 5. novembra održati operativno-taktičku vežbu “Sistem 2021” nalazi se i Kikinda. Vežba „SISTEM 2021“ u kojoj će učestvovati oko 8.000 ljudi prikazaće trenutni stepen pripremljenosti i sinergiju svih subjekata i činilaca u odgovoru na elementarne nepogode i tehničko – tehnološke nesreće, koja dosad nije izvođena u ovom formatu.
Vežba koja će početi u 10 sati uključuje angažovanje svih subjekata i snaga sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama u Republici Srbiji, kako na lokalnom tako i na republičkom nivou.
Učesnici vežbe su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Crvenog krsta Srbije, Vatrogasnog saveza Srbije, subjekata i snaga jedinica lokalnih samouprava, vodoprivrednih preduzeća, posebnih organizacija i organa, subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje.
Povodom održavanja združeno operativno-taktičke vežbe subjekata sistema zaštite i spasavanja Sektora za vanredne situacije „SISTEM 2021“, Operativni centar 112 Kikinda u petak 5. novembra aktiviraće pojedine sirene za uzbunjivanje u naseljenim mestima Kikinda, Banatska Topola i Bašaid emitovanjem znaka „PRESTANAK OPASNOSTI“ za početak i kraj vežbe. Na teritoriji Policijske uprave Kikinda, vežba će biti održana i u Kanjiži.