Veterinarska inspekcija obavila 750 kontrola od početka godine

Republička veterinarska inspekcija sa sedištem u Kikindi pokriva teritoriju Severnobanatskog upravnog okruga: pet opština i Grad Kikindu. Od januara do danas obavljeno je 750 kontrola od Bašaida do Horgoša koje se odnose na bezbednost namirnica, zdravstvenu zaštitu životinja, upotrebu veterinarskih lekova, dobrobit životinja.

-Zatečeno je dosta nepravilnosti, tako da je podneta 81 prekršajna prijava protiv pravnih i fizičkih lica. Najviše prijava odnosilo se na zdravstvenu zaštitu i nelegalno kretanje životinja. Slede prijave koje se odnose na bezbednost namirnica i zdravstvenu zaštitu. Kada je reč o dobrobiti životinja gledaju se uslovi u kojima se drže odnosno da li im je omogućeno kompletno fiziološko funkcionisanje– istakla je dr specijalista veterine Ksenija Laketa, šef odseka Veterinarske inspekcije za Severnobanatski upravni okrug.

Najviše prijava podneto je zbog nelegalnog kretanja životinja što znači da se prilikom kupovine stoka prodavala bez kompletne dokumentacije. Tokom prodaje mora da se izvadi zdravstveno uvrenje u kojem stoji da je životinja prošla sve mere predviđene godinu dana unazad. Vlasnici stoke moraju da se obaveste veterinara da će životinja utovariti odnosno istovariti, a neophodna je i potvrda kretanja životinja.

-Kazne su uglavnom novčane. Kreću se od 5.000 do 50.000 dinara za nelegalno kretanje životinja, a veće novčane kazne izriču se iz bezbednosti hrane, kada se utvrdi da ne postoji implementacija hasap standarda. U tom slučaju kazne su od 150.000 do 300.000 dinara za pravno lice – rekla je Laketa.

Dobra vest je da je omiljena letnja poslatica , sladoled, ispravna.

-Uzorkovanje sladoleda je kontinuirano. Tokom juna analiziran je 21 uzorak. Svakog meseca proizvođač ima obavezu da po svom planu kontrole uzorkuje sladoled. Analize su do sada pokazale da se svi sladoledi ispravni – dodala je naša sagovornica.

Neispravan sladoled proizvođač bi trebalo sam da povuče iz prodaje, da pristupi korektivnoj meri kao i da pronađe šta je uzorkovalo neispravnost sladoleda. Ukoliko proizvođač sam ne povuče nesispravnu poslastici to radi inspekcija.

U nadležnosti ove inspekcije je i kontinuirana kontrola prodaje namirnica životinjskog porekla na pijacama.

-Na pijaci mogu da se prodaju samo namirnice iz registrovnih objekata. Sve ostalo je prodaja “na crno”, a uglavnom se ona odnosi na robu koje se donosi iz Mađarske – objašnjava Ksenija Laketa.

Nema većeg broja prekršaja na pijacama , a naša sagovornica apelovala je na građane da ne kupuju lako kvarljivu robu na pijacama, nego da to čine u mesarama i specijalizovanim prodavnicama gde roba dolazi iz objekata koji su od samog početka proizvodnog procesa pod nadzorom.

Vakcinacije životinja obavljaju se u celoj zemlji. Radi se o vakcinama protiv bolesti plavog jezika koja mora da se završi do kraja ovog meseca. Tada će se započeti s vakcinacijom protiv nodularnog dermatita ili kvrgavosti kože kod goveda.U toku je i sveobuhvatna vakcinacija protiv klasične kuge svinje.