Verbalna ili internet komunikacija?

Računar gubi bitku od mobilnog telefona, koji odgovara potrebama savremenog čoveka, rekli su nam sagovornici, koje smo anketirali. Novo vreme stvara generaciju IT opismenjenih, a verbalne komunikacije među mladima gotovo da nema. Generacije koje se odlično snalaze u digitalnom svetu, ali  sve siromašniji jezički kapacitet i smanjenu logiku zaključivanja, slika je današnjice. Komunikacija, kako smatra profesorica književnosti i srpskog jezika Ana Kovačević,  većinom je svedena na IT povezanost, dok je takozvana verbalna komunikacija zanemarena:

-Primetan je veliki uticaj komunikacije preko interneta, da li je računar ili telefon. Mi kao profesori književnosti očekujemo da se učenici usmeno izražavaju, da analiziraju delo i da naravno pišu o tom delu. Ono što primećujemo to je da je smanjen broj reči koje učenici koriste. Predviđanja su da će se zbog naglašene komunikacije putem društvenih mreža, smanjiti broj reči koje koristimo u standardnom verbalnom leksikonu.

Dvoje od troje i ne uvek mlađe generacije danas je u najčešće u najtešnjoj povezanosti samo sa svojim telefonom, što ima za rezultat izostanak emotivnih reakcija. Jasna je priča da internet, kako god da deluje paradoksalno ipak otuđuje ljude.

Brzina Informacija koje je moguće čuti ili pročitati u samo jednom satu, otvara mogućnosti bolje upućenosti onoga ko ga koristi, ali ujedno i guta vreme, koje smo mogli na drugačiji način da upotrebimo. Mladi pokušavaju da se bar delimično oslobode takozvene “internet infekcije”. Postepeno zanemaruju računar, ali ipak svu svoju pažnju posvećuju društvenim mrežama, koje su im instalirane na telefonima i tako komuniciraju.

 

Sve je više roditelja koji ne znaju koliko im deca provode vremena uz internet, niti s kim virtuelno komuniciraju. Neki od roditelja se nikada neće prilagoditi ovakvom načinu komunikacije, drugi odobravaju, a treći se prilagođavaju vremenu, po principu “svako vreme ima svoje breme” pa i sami postaju korisnici društvenih mreža. Istraživanja ukazuju na činjenicu da deca uzrasta od osam do 17 godina imaju u 85 odsto slučajeva mobilne telefone, a da 63 odsto poseduje smartfon sa mogućnošću da koriste internet. Svako drugo dete ima internet, a oko 85 odsto dece na interentu provodi više od sat vremena. U Srbiji internet svakodnevno koristi 3,1 milion stanovnika, što je za 150 hiljada više nego prošle godine.