Veliki broj poljoprivrednika priključio se dezinfekciji grada

Dezinfekcija je jedna od najvažnijih mera u borbi protiv korona virusa, a grad Kikinda je prvi grad koji je od početka vanrednog stanja, od 17. marta, u našoj zemlji započeo sa ovom akcijom.

Dezinfekciono sredstvo koje se koristi je natrijum hipohlorit koje se pokazalo kao veoma efikasno. Kako bi se pripremile dovoljne količine otvoreni bazeni SC „Jezero“ promenili su namenu.

I vatrogasni kamioni pritekli su u pomoć. Naime u njihovim rezervoarima doprema se dezinfekciono sredstvo za potrebe mesnih zajednica.

Dezinfekciono sredstvo dobili su Dom zdravlja, Bolnica, crkvene zajednice i mnogi drugi. Dva puta nedeljno dezinfikuju se prostorije u javnim ustanovama, a svako veče radi se tretman ispred ovih objekata.