Većina odbornika podržala osnivanje Turističke organizacije, kao i odluku o mesnim zajednicama

Nova odluka o mesnim zajednicama koju su na 8. sednici Skupštine grada Kikinde, pored vladajuće većine, podržao i deo opozicionih odbornika, usklađena je sa važećim Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom grada Kikinde. Član Gradskog veća Ljuban Sredić istakao je da su se prilikom izrade odluke predstavnici grada vodili činjenicom da ona bude primenljiva.

-Najveća novina je da će umesto predsednika mesne zajednice voditi savet sastavljen od tri do pet članova, a sela zastupa predsednik saveta. Saveti će se birati neposredenim i tajnim glasanjem – rekao je Ljuban Sredić.

Izbori za savete mesnih zajednica biće održani do kraja godine jer sadašnjim predsednicima ističe četvorogodišnji mandat. Odbornici su podržali osnivanje Turističke organizacije Kikinda.Cilj ove organizacije je unapređenje i promocija turizma u našem gradu rekao je gradonačelnik Nikola Lukač.

-O turističkim potencijalima ne treba puno govoriti, kao ni o potrebi da se promovišu sve znamenitosti i brendovi našeg grada. Turistička organizacija biće tu da unapredi sve ono što imamo da ponudimo onima koji dolaze u naš grad. Cilj nam je da privučemo što više gostiju u našu lepu Kikindu – dodao je Nikola Lukač.

Za v.d. direktoricu Turističke organizacije imenovana je Jasmina Milankov. Lokalni ombudsman Milan Novaković podneo je izveštaj o radu u prethodnoj godini. Primedbe pojedinih odbornika na tačku dnevnog reda koja se odnosi na zahtev za davanje saglasnosti na promenu cena komunalnih usluga kompanije FCC obrazloženje je dao član Gradskog veća Miroslav Dučić. Cene komunalnih usluga sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada povećavaju za 5,2 odsto u odnosu na cene koje su trenutno u primeni.

-Poslednja promena cena bila je 2018. godine i to za rast cena u 2017. Sadašnje povećanje je zakonska i ugovorna obaveza, a ono je minimalno i iznosi osam dinara po domaćinstvu – rekao je Miroslav Dučić.

Doneta su rešenja o obrazovanju i imenovanju Saveta za bezbednost, kao i predsednika i članova Komisije za spomenike. Novina je i to što Nebojša Cukić od ove sednice nastupa samostalno u lokalnom parlamentu, a do sada je bio član odborničke grupe „Naše mesto.“