Uzgoj tovljenika

Porodica Konstantinov  jedna je od onih, u kojoj se vodi računa o domaćoj ishrani. Povrće i voće se uzgaja u bašti, a već godinama u oborima imaju kvalitetne krmače i prasad.

 

Kako iskoristiti prostor u dvorištu, da li odabrati da se uz veći trud dođe do zdravije hrane, ili ići linijom manjeg otpora i za manje truda jesti i manje kvalitetnu hranu, sve su stvar izbora. Zoran   Konstantinov odabira onaj malo teži put, te u svojim oborima već godinama, kao odgovor na brzu, alu kusu hranu, tovi dve krmače.

Rasne vrste tovljenika, daju dobru prasad, što znači kvalitetno meso i mesne proizvode. Ipak, kako naš sagovornik kaže, dosta je teško, naporno, zahtevno i u svakom slučaju daleko neisplativije, nego otići do mesare i svremena na vreme kupiti po neki kilogram mesa. Karakteristike su vrlo bitne, konkretno kada je odabir svinja, koje će biti ostavljene za priplod u pitanju.

-Mora se voditi računa o karakteristikama, kako bi krmača mogla biti zdrava, jaka i brižna. Kada se te osobine podmire, onda je daleko lakše. Ja  u oboru imam dve krmače, jedna je vrlo brižna i uvek uspešno izvede bar desetak prasadi. Ova druga je sinoć oprasila 15 komada, od tog broja do sada je ugnječila, ili povredila skoro pola. Nakon određenog broja prašenja, krmača se jako goji i samim tim postaje nezgrapnija. Ona sada ima više od 350 kilograma, te joj je otežano kretanje…

Kalkulacija isplativosti, tvrdi naš sagovornik, zavisi od toga da li domaćinstvo ima ugovorenu isporuku odredjenim klanicama, ili je pak prinudjeno da radi usitnjenu prodaju većem broju kupaca. Ozbiljnija proizvodnja, je kao i kod junadi rezervisana za velika domaćinstva i preradjivačke sistema. Kako je Srbija zemlja usitnjenih poseda, ovaj posao je praktično isključen za veliki deo domaćinstava. 

Srbija je u pogledu broja svinja praktično samodovoljna zemlja. Nalazi se na 8. mestu u Evropi  po broju svinja po stanovniku i prozvodnji svinjskog mesa – 45kg po stanovniku prosečno godišnje. Uzgoj svinja u individualnim malim domaćinstvima se može zasnivati samo na  zadovoljenju sopostvneih potreba i prodaji ograničen broja grla kako prasadi tako i krupnijih grla.