Uvođenje u evidenciju vojnih obveznika

Građani Republike Srbije, na osnovu člana 47 Zakona o odbrani, imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i da učestvuju u civilnoj zaštiti i obučavanju za odbranu. Oni mogu biti raspoređeni i na druge dužnosti od značaja za odbranu, a prema odluci nadležnih organa.

Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da vojnu obavezu u miru, vanrednom ili ratnom stanju imaju svi građani koji se pripremaju i osposobljavaju za izvršenje vojnih dužnosti i drugih zadataka odbrane. Stupanjem na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, svim licima starijim od 18 godina ostaje obaveza uvođenja u vojnu evidenciju i obaveza služenja u rezervnom sastavu.

Na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva lica muškog pola rođena 2000. godine da ispune zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju.

Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta, rođena od 1988. do 1999. godine, koja iz bilo kog razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika.

Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu može se izvršiti u nadležnom Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu ili u opštinskoj kancelariji Centra u gradu Kikindi i opštinama Ada, Kanjiža, Čoka, Senta i Novi Kneževac, od 16. januara do 28. februara, svakog radnog dana od devet do 13 sati.

Lice koje se uvodi u vojnu evidenciju treba da pokaže ličnu kartu na uvid, a ukoliko je ne poseduje, državljanstvo Republike Srbije dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili Uverenjem o državljanstvu, a u inostranstvu važećom putnom ispravom.

Osobe koje borave u inostranstvu dužne su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave najbližen diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Neodazivanjem opštem pozivu povlači odgovornost u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, ističe se u obaveštenju Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kikinda.