Usvojen završni budžet za 2016. godinu

Većinom glasova odbornika na osmoj sednici Skupštine Grada usvojena je odluka o završnom budžetu za 2016. godinu. Sekretarka Sekretarijata za finansije Snežana Kovačević istakla je da su ukupno ostvareni tekući prihodi, primanja i preneta sredstva milijardu i 987 miliona dinara, a rashodi i izdaci su milijardu i 927 miliona dinara odnosno budžet je ostvaren 86,27 odsto u odnosu na plan. Razlika od oko 60 miliona dinara je suficit i to je bilo početno stanje na početku ove godine.

Najveće ostvarenje bilo je od poreza na zarade koji su ostvareni u iznosu od 620 miliona dinara ili 103 procenata u odnosu na plan.

-Kapitalni namenski transferi od AP Vojvodine iznosili su 88 miliona dinara. U najvećoj meri to su sredstva od Uprave za kapitalna ulaganja za završetak radova na koridoru na Tisi, završetak rekonstrukcije zgrade Manježa, sanaciju Narodne biblioteke “Jovan Popović”, rekonstrukciju vodvodne mreže u Kikindi – istakla je Snežana Kovačević, sekretarka Sekretarijata za finansije.

Opozicija nije glasala za odluku o završnom budžetu, dok odbornici vladajuće koalicije smatraju da je prošlogodišnji budžet bio i socijalni i razvojni.

-Rashodi su 83 odsto što predstavlja domaćinsko ponašanje lokalne vlasti. Srazmerno se izdvajalo i za socijalne i za razvojne potrebe. Svi zacrtani ciljevi budžeta bili su realizovovani u prošloj godini – rekla je Milica Tripinović Popov, odbornica SNS.

Najveću polemiku među odbornicima izazvalo je razmatranje godišnjih likvidacionih izveštaja za prošlu godinu za javna predueća u likvidaciji: JKP „6.oktobar“, „Gradsko zelenilo i pijaca“, ICK i Javne agencije za poljoprivredu i malu privredu. Odbornici opozicije kritikovali su što je na mestu likvidacione upravnice JKP ”6.oktobar” Dijana Jakšić Kiurski, koja je ujedno i finansijska direktorica JP “Kikinda”. Ona je istakla da oba posla radi profesionalno.

-Na kojoj god da sam funkciji obavljam je nezavisno, profesionalno i odgovorno. Kao likvidaciona upravnica borim se za naplatu i namirenje potraživanja od dužnika. Moja je obaveza da uradim sve da naplatim dugovanja tako da smo poslali 5.500 opomena dužnicima. Da to nismo uradili pitali biste me zbog čega ništa nije preduzeto da se dugovanja naplate – kazala je Dijana Jakšić Kiurski.

Na komentare opozicije reagovao je i Milenko Jovanov, šef odborničke grupe SNS-a.

-Navedu se dve funkcije jedne osobe i odmah se kaže da ona ne može da bude na obe iako nemamo nijednu formalno-pravnu prepreku, kao ni odluku nadležnih tela države Srbije koja odlučuju o tome. Niko nije naveo primer da je i jedan dinar, zahvaljujući dve funkcije, upotrebljen suprotno zakonu ili da je jedan jedini put zloupotrebila funkciju likvidacionog upravnika na štetu mesta direktora finansija u JP “Kikinda” ili obrnuto. To dokazuje da Dijana Jakšić Kiurski svoj posao radi časno i odgovorno – zaključio je Milenko Jovanov, šef odborničke grupe SNS-a.

Program uređenja zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta koji je na dnevni red uvršten po hitnom postupku dobio je saglasnost većine u Skupštini Grada. Zakletvu je, kao novi odbornik, položio Milovan Ćurčić, koji je na ovo mesto došao pošto je dr Slobodan Mirosavljev podneo ostavku.

Usvojeni su i izveštaji o radu i finansijskom poslovanju za 2016. godinu PU „Dragoljub Udicki“, ustanova kulture: NB „Jovan Popović“, Narodnog muzeja, Narodnog pozorišta, Istorijskog arhiva, KCK, „Terre“, kao i izveštaji Doma zdravlja, Crvenog krsta, Gerontološkog centra, Centra za pružanje usluga socijalne zaštite, CSU, CZR, SC „Jezero“, kao i dugoročni i srednjoročni plan razvoja od 2017. do 2021. javnih preduzeća „Autoprevoz“ i „Toplana“ . Na sednici su donete odluke o izmeni i dopuni odluke o javnom vodovodu,kanalizaciji, snabdevanju toplotnom energijom, javnim parkiralištima i uklanjanju vozila i o propisanim novčanim kaznama za prekršaje i boravišnoj taksi. Sve odluke su usklađene se sa zakonima.

Deo tačaka odnosio se na razrešenja i imenovanja članova nadzornih i upravnih odbora u institucijama, kao i u školskim odborima.