Usvojen rebalans budžeta

Na 11. sednici Skupštine Grada većinom glasova odbornici su usvojili izveštaj o izvršenju odluke o budžetu od januara do septembra. Izvršenje budžeta u prvih devet meseci ove godine u okviru prihoda je 69 procenata odnosno 1,615 milijardi, dok su rashodi za isti period 1,396 milijardi.
Usvojen je i drugi rebalans budžeta. U odnosu na prošlu odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu uvećan je za 113 miliona i iznosiće 2,407 milijardi dinara. Uvećanje se najvećim delom odnosi na deo sredstava dobijenih od drugih nivoa vlasti, rekla je sekretarka Sekretarijata finansija Snežana Kovačević:
-Nominalno najveći prihod je porez na zarade. Porez na imovinu fizičkih i pravnih lica planiran je u iznosu od 294,5 miliona dinara. Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija planirane su u iznosu od 3,1 milion dinara na osnovu realizacije u prvih devet meseci.Kapitalni namenski transferi od AP Vojvodine u korist nivoa grada su planirani u iznosu od 94 miliona dinara. Odnose se na održavanje puta Rusko Selo-Novi Kozarci, adaptaciju prvog sprata radionice bivše Auto-kuće, rekultivaciju u mesnim zajednicama Bašaid i Mokrin, investiciono ulaganje u vrtić “Poletarac” i drugo. Rudna renta ostala je 220 miliona dinara.


Odbornici opozicije nisu glasali za rebalans budžeta jer smatraju da transferi od rugih nivoa vlasti neće biti ostvareni kako je planirano. Na opaske je odgovorila Bosiljka Srdić, zamenica gradonačelnika:
-Da ne razumete budžet to nam je već dobro poznato i pored iscrpnog izveštaja koji ste dobili.Sigurna sam da je građanima sve jasno. Prvi put posle niza godina Kikinda je ponovo veliko gradilište , počev od ulaza, centra, sela. Neverovatno je da niko to nije pomenuo. Neverovatno je i da niko nije primetio ni da gradska uprava ne duguje nijedan dinar. Vraćen je i poslednji kredit, a sve usluge prema indirektnim korisnicima plaćaju se u dan bez duga.
Odluka o mesnoj samoupravi izmenjena je i na predstojećim izborima predsednik mesne zajednice biće kandidat koji osvoji najveći broj glasova birača odnosno prostu većinu. Do sada je postojao cenzus tako da je za predsednika biran kandidat koji je dobio najveći broj glasova od ukupnog broja birača koji su glasali u mesnoj zajednici, ako je na izborima glasalo više od 25 odsto građana sa biračkim pravom.
-Pripreme za izbore u mesnim zajednicama su uveliko u toku. Izbori će biti održani po ovoj odluci, pošto nama koji smo imenovani za privremene organe u selima istakne mandat. Moram da napomenem da nam nije cilj da idemo na ruku političkim strankama nego meštanima u selima. Novi predsednici treba da budu efikasni čemu će doprineti i ovaj dokumenta – rekao je Goran Dumitrov, član Gradskog veća.


Ova tačka izazvala je polemiku jer se opozicija nije složila sa tim da u odluci ostane cenzus koji se mora ispuniti da bi se knez razrešio.
-Ako je do predsedničkih izbora 2004. godine postojao cenzus, pa je ukinut kao nedemokratsko sredstvo, onda kojom logikom treba da ostane cenzus na nivou mesne zajednice pa da dođemo u situaciju da je lakše izabrati predsednika Republike Srbije nego predsednika mesne zajednice u Gradu Kikindi. Odluka o cenzusu bila je višak i u momentu donošenja -rekao je Milenko Jovanov, šef odborničke grupe SNS.
U odluci ipak ostaje cenzus neophodan za razrešenje predsednika mesne zajednice.
-Ako bismo ga upotpunopsti ukinuli to bi značilo da svakog dana možemo da imamo opoziv – objasnio je Jovanov.


Odlukom o poveravanju poslova mesnim zajednicama, stvoreni su uslovi da zaposleni u mesnim zajednicama, u zavisnosti od potreba stanovnika sela, raspoređuju sredstva iz budžeta Grada Kikinde, a u skladu sa uslovima koji su definisani ovom odlukom uz prateće pravilnike.
-Suština je da imamo Kancelariju za seoske mesne zajednice koja će u narednom periodu biti osnažena stručnim ljudima. Gradska uprava uvek je stajala na raspolaganju svim predstavnicima mesnih zajednica, udruženjima za sve: pravnu pomoć, javne nabavke i svega ostalog. Ljudi koji će voditi mesne zajednice imaće na raspolaganju svu stručnu i pravnu pomoć za vođenje mesnih zajednica- kazala je Stanislava Hrnjak, predsednica Skupštine Grada.
Doneto je i rešenje o saglasnosti na preparcelaciju koje se odnosi na saglasnost Grada Kikinde da fabrici “Zoppas” omogući objedinjavanje dve katastarske parcele radi izgradnje novog proizvodnog pogona.
Među tačkama dnevog reda bile su i odluka o izmenama i dopunama: statuta JP “Toplana”, odluka o socijalnoj zaštiti, o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine, o javnim parkiralištima i uklanjanju vozila.
Direktoru Istorijskog arhiva Milanu Srdiću istekao je mandat tako da je razrešen dužnosti, ali i ponovo imenovan.
Pored donošenja rešenja o obrazovanju i imenovanju radne grupe za izradu lokalnog Antikorupcijskog plana Grad Kikinde, doneta su rešenja o razrešenju i imenovanju članova upravnih, nadzornih i školskih odbora u ustanovama kulture, socijalne zaštite, školama i Predškolskoj ustanovi “Dragoljub Udicki”.