Uručeno prvih 50 penzionerskih kartica

U Filijali Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje najstarijim sugrađanima dodeljene su penzionerske kartice. Uvođenjem ovog dokumenta lični podaci svakog penzionera biće zaštićeni.

-Kartice služe za dokazivanje statusa penzionera. Do sada su za to korišćeni penzionerski čekovi ili rešenja o penziji koji sadrže podatake koji su zakonom zaštićeni. Nove kartice imaju minimalne podatke: ime i prezime, naziv filijale i registarski broj kartice.Na ovaj način biće sprečna zloupotreba podataka – istakla je Velinka Nakrajkućin, direktorica Filijale Fonda PIO.
Sa novim karticama penzioneri će moći da ostvaruju popuste u trgovinama, kod prevoznika, apotekama koje imaju akcije namenjene najstarijim sugrađanima.
-Važno je da se založimo da u lokalu  što više preduzeća u svojoj poslovnoj politici ima određene popuste, povlastice i pogodnosti za penzionere.


Kartice su besplatne i izrađuju o trošku Fonda penzijskog -invalidskog osiguranja.
Filijala Fonda PIO osim Kikinde pokriva i opštine Čoka i Novi Kneževac tako da je ukupno stiglo 80 penzionerskih kartica za tri lokalne samouprave, a za naš grad štampano je 50.

Novi dokument za preostale penzionere će sukcesivno pristizati i oni će moći da ih podižu u Filijali Fonda PIO, a za one koji primaju penziju kod kuće poštar će ih doneti.
Već od aprila planirano je da svi novi korisnici prava uz rešenje o penziji dobiju i identifikacionu karticu, dok će za ostale penzionere biti urađene i podeljene do kraja godine.