Uređuje se objekat namenjen za smeštaj migranata

U cilju prihvata i smeštaja migranata, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, u saradnji sa lokalnom samoupravom, angažovao je JP „Kikinda“ da privede nameni objekat za njihovo zbrinjavanje. Trojna saradnja, po nalogu Vlade Republike Srbije, između Komesarijata, grada i JP „Kikinda“, rezultirala je odabirom objekta za tu namenu na prostoru upravne zgrade nekadašnjeg „29. novembra“. Deo radova koje obavlja komunalno je završen: raščišćavanje terena oko objekta od šiblja i niskog rastinja , sečenje i obaranje stabala prečnika od 30 do 90 cm, vađenje panjeva mašinskim putem, košenje trave, čišćenje septičkih jama i postojećih kanalizacionih cevi.

20161007_110637
JP „Kikinda“ danas je nastavilo radove na uređenju terena kako bi se ceo objekat priveo nameni pre dolaska prvih zimskih dana.