Upisom u bazu Grada Kikinde akademski građani lakše će dolaziti do posla

Grad Kikinda poziva apsolvente i svršene studente fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija, da se prijave i postanu deo baze visokobrazovanog kadra. Formirnjem baze lokalna samouprava, javna preduzeća i ustanove u nadležnosti Grada imaće uvid u postojeći kadar prilikom potrage za novim zaposlenjima.

Sticanjem uslova, odnosno otvaranjem radnog mesta u ustanovama na teritoriji grada Kikinde, mlade osobe evidentirane u bazi podataka imaće priliku da primene znanje stečeno u visokoobrazovnoj ustanovi. Podaci iz baze koristiće se za povezivanje obrazovanih i talentovanih, a nezaposlenih sugrađana sa potencijalnim poslodavcima, odnosno lokalnom samoupravom, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad.

Namera lokalne samouprave je da podrži visokoobrazovan kadar, koji će svoje teorijsko znanje i talenat moći da upotpuni praksom u rodnom gradu, pa samim tim da u njemu i ostane.

Javni poziv je isključivo u vezi sa pravljenjem baze visokoobrazovnog kadra. Pravo na prijavu imaju apsolventi i svršeni studenti fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija i koji su državljani Republike Srbije, imaju prebivalište na teritoriji Kikinde, koji su apsolventi na budžetu Republike Srbije ili oni koji su stekli diplomu na visokoobrazovnoj ustanovi u proteklih pet godina, kao i talentovani i nadareni studenti koji imaju prosečnu ocenu iznad 8,00.

Studenti koji ispunjavaju navedene uslove, pored kopije lične karte od dokumentacije treba da dostave prijavu pisanu u slobodnoj formi sa kratkom biografijom i potvrde fakulteta o upisu završne godine studija i o prosečnoj oceni tokom studiranja. Oni koji su završili fakultet, a ispunjavaju gore navedene uslove treba da dostave kopiju diplome.

Kompletna dokumentacija se predaje u Gradskoj upravi, Sekretarijatu za društvene delatnosti, u kancelariji broj 19. Sve dodatne informacije i objašnjenja mogu se dobiti na telefon 0230/410-142, radnim danima u periodu od 9 do 14 časova.