Upis prvaka u izabranu osnovnu školu do 1. februara

Upis prvaka u izabranu osnovnu školu do 1. februara

Roditelji odnosno staratelji dece rođene u periodu od 1. marta 2013. do 28. februara 2014. godine mogu izabrati osnovnu školu u koju će da upišu dete podnošenjem zahteva školi najkasnije do 1. februara. U prvi razred školske 2020/21 godine upisuju se deca koja do početka školske godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

Obavezu upisa i prijavljivanja dece za polazak u školu imaju roditelji (staratelji) dece rođene od 1. marta 2013. do 28. februara 2014. godine. U prvi razred upisuju se i deca sa šest do šest i po godina nakon provere spremnosti za polazak u školu koju obavlja školski psiholog primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda odnosno ovlašćene stručne organizacije. Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije upisano u školu, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja– pojašnjava Dunja Vujčić, sekretarka Sekretarijata za društvene delatnosti Gradske uprave.

U selima prijavljivanje za polazak u školu obavljaće se u prostorijama osnovnih škola. U osnovnim gradskim školama izabrana škola do 1. februara smatra se i zvanično upisanom školom.

Roditelji su dužni da prilikom prijavljivanja ponesu dokaz (uverenje) o zdravstvenom pregledu deteta. Tokom maja, biće pozvani na proveru spremnosti deteta za polazak u školu.

Iz Sekretarijata za društvene delatnosti navode da su školama u selima dostavili izvod iz evidencije matičara i spisak dece iz evidencije predškolske ustanove koja treba da se upišu u prvi razred, roeđen od 1. marta 2013. do 28. februara 2014. godine.