Unapređenje položaja migranata

Odbornici Skupštine grada usvojili su Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja migranata od 2016. do 2020. godine. Osnovni cilj lokalne integracije je obezbeđivanje mogućnosti izbeglicama,interno raseljenim licima, povratnicima i migrantima ekonomska i socijalna ravnopravnost sa svim ostalim građanima u zajednici.

-U 2015. godini dodate su još dve kategorije tražioci azila i migranti bez utvrđenog statusa, a Kikinda je jedan od gradova u kojima će migranti imati Prihvatni centar. Adaptacija nekadašnje upravne zgrade “29. novembra” trebalo bi da se završi za nekoliko nedelja, a u njoj će biti omogućen smeštaj za 300 osoba – rekla je Tatjana Barbulov poverenica za izbeglice i migracije.

Kroz aktivnosti povereništva za izbeglice i migracije u Kikindi, registrovano je oko 9.860 izbeglih i 234 interno raseljenih ljudi, što je 20 procenata od ukupnog broja stanovnika. Od 2007. godine 523 lica evidentrana su kao povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji  i upućena su na teritoriju našeg grada . U kancelariji povereništva do sada registrovano 76 osoba . Procena je da je oko 2.000 građana ove tri kategorije stalno nastanjeno na teritoriji Kikinde , što predstavlja oko 3,5 odsto od ukupnog broja stanovništva.