Uljana repica u dobrom stanju

I pored visokih temperatura za ovo doba godine ozimi usevi su u dobrom stanju. Jesenja setva završena je u optimalnom roku, a ono što je karakteriše je povećan broj obradivih površina pod pšenicom i uljanom repicom u odnosu na ranije godine. I firma “Kaldarica” sklopila je više ugovora sa kooperantima za proizvodnju ove ozime strnine.

Ove godine zasejano je više, ne samo uljane repice, nego i pšenice. Razlog je što su ovi prinosi sigurniji od suncokreta i kukuruza koji se seju u proleće. Proleće i leto su se poslednjih godina pokazali kao nestabilni kako za setvu, tako i za ubiranje plodova jer nedostatk padavina i visoke temperature negativno utiču na rod – istakao je Branislav Kockar, direktor firme “Kaldarica”.

Zbog izuzetno visokog prinosa ulja po jedinici površine i pozitivnih uticaja na zemljište uljana repica postaje sve popularnija ozima kultura u kikindskom ataru. Stanje ozih strinina je zadovoljavajuće bez obzira na visoke temeprature za ovo doba godine.

-U proteklih 10 do 15 godina ne sećam se ovako visokih temperatura oko Božića, ali to ne smeta ozimim strninima jer u zemljištu ima optimalnih količina vlage – dodao je naš sagovornik.

Uljana repica unosi značajne količine azota u zemljište, a svojom gustinom čisti njivu od korova. Cena u poslednje tri godine ne samo da je veoma stabilna, već je i više nego zadovoljavajuća. Ova kultura nije suviše zahtevna za uzgoj.

-Najzahtevnija je setva koja treba da bude ujednačena. Potom sledi u proleće po jedan tretman tretiranja insekticidima i fungicidima. Skida se sa njiva žitnim kombajnom sa bočnom kosom i to uoči žetve pšenice – rekao je Kaldarica.

Izvoz uljane repice iz Srbije tokom 2016. godine iznosio je ukupno 42.000 tona. Najveći deo te količine, odnosno oko 91 odsto, izvezen je u zemlje EU, pre svega u Rumuniju i to 37 procenata. Uljana repica je industrijska biljka. Koristi se za proizvodnju prehrambenog ulja i biodizela.