Učenici OŠ “Sveti Sava” istražuju za “Vikipediju”…

U okviru projekta Vikipedija u školama, koju Vikimedija realizuje dugi niz godina, više od četrdesetoro učenika OŠ “Sveti Sava” je izrazilo želju da prođe obuku “Uređivanje vikipedije”. Nakon odabira tema, učenici će imati mogućnost da postave svoje članke na Vikipediji. Ono što je interesantno, to je da su učenici veoma motivisani, objašnjava menadžer obrazovnog programa Vikimedija Srbije, Nebojša Ratković jer se školstvo danas oslanja na internet, kao neizostavan deo obrazovanja…

-Čim je u pitanju internet i postavljanje nekog sadržaja, što drugi mogu da pročitaju, dodatno motiviše đake da postavljaju tekstove. Sav taj sadržaj pratimo mi u organizaciji, prilikom postavljanja, nakon čega administratori na Vikipediji, koji prate sav sadržaj, u slučaju da nešto ne ispunjava   zahteve Vikipedije, postavljaju šablone šta treba ispraviti i slično….

 

U okviru realizacije projekta, “Vikipedija u školama” sarađuje se sa svim obrazovnim institucijama, koje dele isti cilj, što znači edukacija dece. Na ideju da bi učenici OŠ “Sveti Sava” mogli da budu deo ovog projekta, došla je nastavnica engleskog Dragana Videnov, koja je prošla seminarsku edukaciju i svoje znanje usmerila na učenike, koji imaju takva interesovanja…

-Ujedno smo želeli da ih motivišemo da sami istražuju i da obogaćuju i postavljaju stranice na Vikipediji i da stiču funkcionalno znanje. Danas ćemo obučiti oko četrdesetak učenika od šestog do osmog razreda, koji su zainteresovani za takav vid rada…

 

Đaci, koji su se opredelili da učestvuju u projektu, većinom koriste Vikipediju i smatraju da će na ovaj nači još više nadograditi svoje znanje. Ideja projekta je da se učenici upoznaju sa Vikipedijom, njenim značenjem, prednostima i pre svega uređivanjem, a da se nastavnici podstaknu na korišćenje modernog pristupa u nastavi. Cilj projekat je uvesti Vikipediju u obrazovni sistem putem pisanja referata, na zadate teme iz određenog nastavnog predmeta (geografija, istorija, biologija i sl).

Vikimedija Srbije je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, čiji su ciljevi promocija i podržavanje stvaranja, sakupljanja i umnožavanja slobodnog sadržaja na srpskom jeziku isključivo na neprofitan način, kao i ideje da svi ljudi imaju jednak pristup znanju i obrazovanju. Udruženje deluje kao jedini zvanični ogranak Vikimedije u Srbiji.