U više od 90% slučajeva nasilja u porodici u Kikindi, žrtve su žene

Centar za socijalni rad u Kikindi je tokom 2019. godine, evidentirao 272 slučaja prijavljenog nasilja u porodici, od tog broja 190 su novi slučajevi, a 82 predstavljaju ponovljeno nasilje. 90% prijavljenog nasilja je usmereno prema ženama.

Presek informacija ukazuje na podatak da se na osnovu evidentiranih slučajeva nasilja u porodici, u kojima je nasilje trpi žena radi o kombinovanom psiho fizičkom nasilju, rekla je na konferenciji za medije, povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u okviru svetske kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” koja je održana u Centru za socijalni rad, Aleksandra Čolić i dodala:

-I ove godine je bilo mnogo femicida, 28 žena je ubijeno u Srbiji  kroz  posledice nasilje u porodici. Ova tema je aktulna i ove i ranijih godina. Mi želimo da iznesemo aktuelno stanje u ovoj oblasti na području grada i da svaku ženu koja trpi nasilje osnažimo da izađe i da se osnaži uz podršku relevantnih institucija. Najveći broj prijavljenih slučaja nasilja je kombinacija  psihičkog  i fizičkog nasilje, a kasnije samo psihičko. Evidentirano je i delo proganjanja, koje je obuhvaćeno zakonom o sprečavanju nasilja u porodici. Imali smo četiri oblika seksualnog nasilja, obljubu nad maloletnim licem i obljubu nad muškarcem.

Sledeće godine, dodala je Čolić,  u planu je otvaranje Prihvatilište za nezbrinute žrtve nasilja, na području Kikinde. Primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, odnosno o zastupanju socijalno ugroženih građana o trošku države u pravnim poslovima i sudskim postupcima, počela je 1.oktobra. To znači da građani koji su se zbog skupih advokatskih i notarskih usluga, kao i zbog velikih troškova retko odlučivali da potraže pravdu pred sudom, sada mogu da računaju da će im ovaj ceh platiti država.

U Centru za podršku ženama, kako je navela direktorka ovog centra, Biljana Stepanov, ove godine putem poziva za pomoć se obratilo 866 poziva, od tog broja tri poziva na broj kancelarije, dok su svi ostali bili na broj 0800-101010, koji je nacionalna linija, za koju Centar ima licencu za rad. Naglasivši da je podizanje svesti o značaju borbe protiv nasilja u porodici primarno u funkcionisanju društva, koordinator kikindske PU Nikola Mihaljčić je naveo da kikindska Policijska uprava raspolaže sa 77 obučena  policijska  službenika, sa sertifikatima, koji su prošli obuku za rad na sprečavanju nasilja. Izrečene su 264 hitne mere, u odnosu na prošlu godinu kada je bilo 244. Na području grada Kikinde u proteklih 11 meseci je registrovano 68 krivičnih dela nasilja u porodici.

Kako Stepanov zaključuje, nasilje se iz godine u godinu povećava u porodicama u kojima žrtva ima čak sedmi stepen obrazovanja, ipak ono na čega je posebno stavljen akcenat je sve veća empatija rodbine, prijatelja i komšija koji otvorenije pomažu i reaguju, u nameri da se zrtvi na pravi način i blagovremeno pomogne, što je ranijih godina bilo vrlo malo izraženo ili gotovo nikako.