U toku trajanja vanrednog stanja, rok trajanja recepta je devet meseci

U toku trajanja vanrednog stanja iz RFZO objašnjavaju da je hroničnim bolesnicima produženo trajanje svih recepata, na još tri mesecate, na taj način im je omogućeno da dobiju potrebne lekove u apotekama, kako ne bi išli u domove zdravlja i time rizikovali širenje virusa.

Iz RFZO navode da se u apotekama ne stvaraju veštačke nestašice lekova kojih ima dovoljno, što znači da su unapred obezbeđene dovoljne količine lekova i reagenasa.

Osiguranicima koji se nalaze na bolovanju, koja je utvrdila lekarska komisija i osiguranicima upućenim od strane izabranog lekara na lekarsku komisiju za produžetak bolovanja biće automatski produženo bolovanje za 30 dana, bez izlaska na lekarsku komisiju, u toku trajanja vanrednog stanja, naveo je PR RFZO, Nemanja Velikić i dodao:

-RFZO obaveštava javnost o svim aktivnostima, kako bi sugrađanima omogućili da obave sve ono što im je potrebno bez izlaska na šaltere. Važno je naglasiti da je važenje e-recepata produženo na devet meseci, bez participacije. Sve ovo ne sme biti uslovljeno overenom knjižicom, kao i uputa. Ukoliko korisnici primete neke nepravilnosti mogu nam se obratiti od 07:00-19:00na broj telefona 0700333443.

Lekove može podići drugo lice, uz zdravstvenu knjižicu osiguranika, kojem su propisani lekovi. Nesmetano funkcionišu svi drugi programi i dijagnostika za sve zdravstvene terapije, naročito one vezane za hronične pacijente, naglasio je Velikić i dodao da nije stalo lečenje hroničnih pacijenata, da su dijalizu dobili svi koji bi trebalo, nisu prekinute terapije malignih bolesti, inovativne terapije, kao i terapije retkih bolesti.