U toku registracija stambenih zajednica

Gradska uprava grada Kikinde, Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti je organ nadležan za registraciju odnosno preregistraciju skupština stambenih zajednica ranije skupštine ili saveti zgrada po odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada . Zato  iz gradske uprave podsećaju da do kraja godine svaka zgrada mora da ima svog upravnika, a stanari zgrada mogu izabrati nekog od stanara za upravnika zgrade ili zaključiti ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja. U suprotnom Gradska uprava ima obavezu da privremeno imenuje prinudnog upravnika, sa liste profesionalnih upravnika koja se vodi kod Privredne komore Srbije. Prinuda uprava traje samo onoliko koliko stanarima treba da se dogovore i izaberu upravnika.


Sve informacije i obrasci u vezi sa postpukom registracije odnosno preregistracije stambenih zajednica mogu se dobiti u kancelariji broj 55 svakog radnog dana .
Gradska uprava će u petak, 17. novembra, u svečanoj sali Skupštine Grada sa početkom u 17 časova organizovati sastanak sa svim zainteresovanima stanarima i građanima na temu postupka registracije odnosno preregistracije stambenih zajednica .