U toku prihrana pšenice

Niske temperature u decembru i januaru, kao i golomrazica doveli su do toga da je vegetacija pšenice i ječma mirovala tokom zime.Početkom ovog meseca i sa toplijim danima poljoprivredni proizvođači počeli su sa prihranom pšenice i ostalih ozimih strnina.

-Ko nije prihranio pšenicu trebalo bi to da uradi do 1. marta. Poljoprivrednim proizvođačima savetujem da iskoriste svaki pogodan dan jer je prihrana važna agrohemijska mera – istakao je Aleksandar Pap, savetodavac PSS.

Poslednje značajnije padavine bile su u novembru prošle godine kada je palo pedesetak litara po kvadratnom metru. U decembru je palo nekoliko, a u januara osam litara kiše po kvadaratu, što je nedovoljno da se ostvari zimska akumulacija vlage.

-Za razliku od prethodnih godina, uočen je nedostatak vlage u zemljištu koja je neophodna za opravak svih ozimih kultura – rekao je Pap.

Kod pšenice je došlo do izmrzavanja, naročito kod useva koji je posejan posle optimalnog i u kasnijim rokovi setve, tako da ima parcela na kojima ona nije još uvek nikla.Cilj prihrane ozimih useva je obezbediti optimalne količine mineralnog azota u zemljištu i time ostvariti potencijal za visoke prinose uz minimalne troškove. Druga odnosno korektivna prihrana radi se 15 do 20 dana posle prve.