U toku čišćenje Velikog kanala

U saradnji sa Vodoprivrednim preduzećem „Gornji Banat“ čišćen je Veliki kanal poznatiji kao Kikindski.Imre Kabok, član Gradskog veća napomenuo je da se ovaj vodeni tok čisti treću godinu zaredom.

-Ovaj kanal je kikindska reka jer je to jedini vodeni put koji povezuje naš grad sa Tisom i drugim vodenim tokovima. Kanal je izgrađen sedmadesetih godina prošlog veka i od tada nije izmuljivan. Nekada su ovim kanalom plovile barže i služio je za prevoz robe. Međutim dokle god se ne očisti one neće biti plovan. Ovaj vodeni tok veoma je bitan za prijem viškova voda poput kišnice i komunalne vode. Pored toga služi i za navodnjvanje poljoprivrednog zemljišta – dodao je Kabok.

Dejan Zarić, inženjer u Vodoprivrednom preduzeću „Gornji Banat“ kaže da su radovi obuhvatili, pre svega, sanaciju Kikindskog kanala, tačnije korito kanala je izmuljeno.

-Ovaj kanal dug je bezmalo 50 kilometara. On kreće od reke Tise , preko ustave Padej, ustave Sajan i dalje se uliva u magistralni kanal. Kampanju čišćenja započeli smo 2017. godine kada je izmuljeno dva kilometra. Sledeće godine urađeno je četiri kilometra, a ove 4,5 kilometara. – kazao je Dejan Zarić.

U toku je izrada elaborata za dalje radove koji će obuhvatiti jednu celinu od kikindskog mosta prema Iđošu do sajanske ustave. Za narednu godinu planirano je  da se očisti 4,5 kilometara kanala. U 2021. godini u planu su radovi od mosta do Pristaništa