U prva tri meseca otkrivena 72 radnika na crno u severnom Banatu

Od početka godine zaposleni u Odseku inspekcije rada u Kikindi učestvovali su u više akcija u organizaciji Inspektorata za rad. Za prva tri meseca u Severnobanatskom okrugu kontrolisan je rad u maloprodajnim objektima i firmama. Prioritet ove inspekcije je utvrđivanje da li ima radnika zaposlenih na crno.

-U prva tri meseca uradili smo 250 nadzora u kojima smo ustanovili 72 radnika koja su radila na crno. Najveći broj tih radnika su primaoci novčane naknade, invalidski penzioneri ili primaoci socijalne pomoći i poslodavac nije u mogućnosti da zasnuje sa njima radni odnos. Tako smo doneli rešenja da poslodavac prekine sa radnim angažovanjem ovih lica.Ipak, 36 osoba od onih koji su radili na crno zasnovalo je radni odnos – istakla je Ljubica Otoran Anić, šef Odseka inspekcije rada.

Iskustvo inspekcije rada je da najviše radnika na crno ima tokom građevinske i sezone poljoprivrednih radova, tako da se pojačane kontrole očekuju u narednom periodu.

-Poslodavac koji angažuje radnike za sezonske poslove u poljoprivredi treba sa njima da ima ugovor o privremenim i povremenim poslovima – rekla je naša sagovornica.

Ministarstvo za rad zaključilo je pismeni sporazum sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, tako da će rad inspektorata na terenu biti u neku ruku olakšan.

-Ukoliko prilikom nadzora zatekenemo radnika na crno pismeno izveštavamo Nacionalnu službu za zapošljavanje i Centar za socijalni rad. Ako su radnici na crno prijavljeni u službi kao nezaposleni brišu se sa evidencije nezaposlenih – kaže Ljubica Otoran Anić.

Zaprećene kazne za pravno lice koji imaju radnike na crno su od 800 hiljada do 1,5 miliona dinara. Inspekcija rada podnosi prekršajnu prijavu protiv poslodavca, a Prekršajni sud donosi odluku o visini kazne.