U Prihvatnom centru u Kikindi stigli prvi migranti

Prihvatni centar u Kikindi otvoren je 5. aprila. Centar se nalazi u nekadašnjoj upravnoj zgradi “29. novembra” koja se nalazi na putu između Kikinde i Banatske Topole i ima smeštajne kapacitete za 240 osoba.

-Zaključno sa 11. aprilom, smešteno je 126 osoba, a mahom je reč o porodicama sa decom. To su porodice koje smo premestili iz drugih centara kako bismo rasteretili kapacitete, a istovremeno im obezbedili kvalitetniji smeštaj za migrante – istakao je Ivan Mišković, portparol Komeserijata za izbeglice i migracije.

Sa početkom migrantske krize Komeserijat za izbeglice i migracije uputio je dopis svim lokalnim sampoupravama da opredele prostor u koji bi mogli biti smešteni migranti što je lokalna samouprava i uradila. Potreba za korišćenjem prostora ukazala se početkom aprila tako da su migranti dovezeni u Kikindu.

-Najviše je porodica koje su došle iz Avganistana, potom iz Pakistana, Iraka, Sirije, a sve ostale nacionalnosti zastupljene su u manjem procentu. Objekat koji je opredeljen za Prihvatni centar u Kikindi u prethodnom periodu potpuno je rekonstruisan zahvaljujući donaciji iz Amerike tako da je u njemu moguć boravak migranata. Izolovan je krov, okrečena je fasada, zamenjeni su vrata i prozori, izgrađene su rampe na ulazu, detaljno su sve prostorije okrečene, zamenjeni su crep i radijatori – rekao je Mišković.

Period zadržavanja migranata u našoj zemlji je produžen jer jako mali broj njih uspe da pređe granicu u odnosu na period kada je postojala takozvana zapadnobalkanska ruta.

-Migranti ostaju u Srbiji sve dok ne nađu način da dođu do svojih krajnjih destinacija tačnije do Nemačke ili ne odluče da se vrate u zemlju odakle su došli. Period zadržavanja produžio se na nekoliko meseci, pa i duže. Komeserijat za izbeglice i migracije u saradnji sa donatorima obezbeđuje svim migrantima tri obroka dnevno – dodao je Ivan Mišković.

U objekat Prihvatnog centra u Kikindi uloženo je 250.000 dolara koje su prikupile crkvene organizacije SAD u partnerstvu sa organizacijom “Čovekoljublje”.U Srbiji postoji 18 objekata u kojima se smeštaju migranti. Od tog broja pet je stalnih centara za azil, a 13 je Prihvatnih centara.