U Opštoj bolnici Kikinda trenutno najpotrebnija nulta negativna krvna grupa

Kontinuirano, blagovremeno i efikasno snabdevanje zdravstvenih ustanova i bolesnika bezbednom krvlju i krvnim produktima predstavlja veoma važan preduslov za funkcionisanje zdravstvenog sistema svake zemlje.

To znači da je broj davalaca krvi od opšteg društvenog značaja, a obezbeđenje dovoljne količine krvi i lekova dobijenih iz krvi za svaku zemlju predstavljaju njeno nacionalno bogatsvo. Tokom letnjih meseci, zbog raspusta i godišnjih odmora, broj dobrovoljnih davalaca se smanjuje. Evo kakva je situacija u Službi za transfuziju kikindske Opšte bolnice.

Kod nas je nešto manja potrošnja krvi, tako da nemamo aktuelnih problema sa snabdevanjem. U svakom slučaju, uvek je dobro da nam se odazovu stari davaoci i oni koji to žele da budu. Naročito apelujem na davaoce koji imaju Rh negativnu krvnu grupu, pre svega nultu, da nam je to možda trenutno najpotrebnije, kaže dr Srbislava Drndarski, načelnica Službe za transfuziju Opšte bolnice Kikinda.

Krv mogu da daju svi punoletni građani starosti do 65 godina, ukoliko su dobrog zdravstvenog stanja.

Muškarci mogu krv da daju četiri puta godišnje, a žene tri. Iako su akcije Službe za transuziju česte, tokom letnjih meseci ih nema, iz već spomenutih razloga. Svi zainteresovani mogu krv da daju svakog radnog dana u periodu od sedam do 11 časova u ovoj zdravstvenoj ustanovi i tako učine humano delo.