U Novim Kozarcima pokrenuta peticija da im ostane sadašnji sveštenik

Protonamesnik Želimir Jovanović koji je služio u crkvi Svetog Ilije u Novim Kozarcima dobio je premeštaj u Elemir tako da je ovo mesto ostalo bez sveštenika. Otac Želimiri Jovanović tokom službe uneo je novine u društveni život zajednice poput plivanja za Časni krst, smotru horova duhovne muzike u čast Bogorodice Trojeručice, osveštenje vinograda, pokrenuo je ponovo rad kulturno-umetničkog društva. Za vreme njegove službe i crkva je završena.

Novokozaračni, koji su bili zadovoljni radom oca Želimira Jovanovića, pokrenuli su peticiju da ostane u selu.

kozarci pop

-To pokazuje da me bolje ispraćaju nego što su me dočekali. Novi Kozarci će uvek biti u mom i u srcu moje porodice – rekao je mladi sveštenik.