U najavi osnivanje Prihvatnog centra za ugožene stanovnike sa teritorije Okruga

Na drugoj sednici Saveta Severnobanatskog upravnog okruga govorilo se o potrebi osnivanja Prihvatnog centra za ugrožene kategorije stanovništva na teritoriji Okruga, primeni Zakona o ozakonjenju u lokalnim samoupravama i o elektronskoj primeni Zakona o opštem upravnom postupku, implementaciji adresnog registra kao i prioritetnim deonicama puteva, koje je potrebno izgraditi, sanirati i prekategorisati.

Jedna od tema druge sednice Saveta Severnobanatskog upravnog okruga bila je potreba osnivanja Prihvatnog centra za ugrožene kategorije stanovništva na teritoriji Okruga. Obrazovanje ovog Centra inicirao je Grad Kikinda, a u njemu bi bili smešteni ugroženi iz svih lokalnih samouprava Severnog Banata.

Na sednici se govorilo i o postupanju Zakona o ozakonjenju objekata bez obzira na prisutne poteškoće koje imaju u primeni istog, kao i o elektronskoj primeni odredaba Zakona o opštem upravnom postupku kojim se organima javne vlasti omogućava razmena podataka i u tom smislu racionalizuje i ubrzava postupak dobijanja dokumenata.

Prisutnim predstavnicima lokalnih samouprava od strane načelnika Nikole Lukača predstavljena je i šema sačinjena od strane kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Lokalnim samoupravama je sugerisano da povećaju broj e usluga. U okviru projekta Adresnog registra neke od lokalnih samouprava su u potpunosti ispunile svoje obaveze – preuzele elaborate i dobile saglasnost dok su druge to učinile delimično.

Prisutni su informisani i o putnim pravcima i deonicama puta kiji su u narednom periodu planirani za sanaciju, a od strateškog su interesa za ceo Severnobanatski region.