U Kikindskom porodilištu, odlukom majke, ostavljena tek rođena beba

U Kikindskom porodilištu, odlukom roditelja, ostavljena je tek rođena beba. O devojčici teškoj 2.550 grama, koja je po rođenju dobila ocenu 8-9 , majka je odlučila da ne želi da se stara.

Porodilja iz Kikinde nedavno je na svet donela zdravu devojčicu a potom je porodilište napustila bez nje. Majka se izjasnila da ne želi da preuzme dete i da je kući povede sa sobom. Deset dana o vitalnoj aktivnoj devojčici vodile su računa babice kikindske bolnice a potom je predata Centru za socijalni rad, odnosno hraniteljskoj porodici.

– Krajem maja ove godine u našem porodilištu, rodila se živa zdrava ženska devojčica, 2550 grama, 50 dužina, na rođenju je dobila ocenu 8.9, međuti nakon samog porođaja majka je izjavila da ne želi da vodi brigu o detetu. Razgovarali smo sa njom, uključili našeg socijalnog radnika, ona je obavila savetodavni razgovor sa njom. Kad smo utvrdili da je to njena konačna odluka, pozvali smo i nadležni Centar za socijalni rad. Oni su doneli odluku da majku iz bolnice nakon oporavka otpustimo a brigu o detetu preuzeo je nadležni Centar i dete predali socijalnom radniku, navodi Melinda Klačak, glavna medicinska sestra službe za ginekologiju i akušertsvo, Opšte bolnice Kikinda.

Za zbrinjavanje dece bez roditeljskog staranja nadležni su centri za socijalni rad, to su deca napuštena od roditelja ili deca o kojima se roditelji ne staraju na adekvatan način te je njihov razvoj ugrožen. Prvi korak je rad sa porodicama u cilju osnaživanja, neki put je potrebno osnažiti ih materijalno a ponekada se rad odnosi na unapređenje vaspitnih metoda roditelja ukoliko decu kažnjavanju na fizički način, zanemaruju njihove osnovne ekzistencijalne potrebe ili napuste decu, odnosno ostave ih bez nadzora odraslih.

U slučajevima kada su deca napuštena od strane roditelja a roditelji su nam poznati obavljamo razgovore sa njima, predočavaju se posledice koje se protiv njih mogu pokrenuti i postupci zbog napuštanja dece. Dalje se motiviše porodica da ipak preuzme brigu o detetu. Ukoliko se proceni da roditelji nemaju kapaciteta ili ne žele da vrše svoje roditeljsko pravo, deca se smeštaju u hraniteljske porodice, vrlo retko u ustanove socijalne zaštite. Moram da napomenem da je hraniteljskim porodica malo. Mi i za to vreme radimo sa tom porodicom jer je deci mesto u svojim biološkim porodicama i sa svojim roditeljima, kažeJelena Laković, dipl. specijalni pedagog , kikindskog Centra za socijalni rad.

Nakon preduzimanja brojnih koraka u radu sa porodicom, ukoliko efekti ipak izostanu, dolazi do lišenja roditeljskog prava, a ponekad se roditelji i sami odluče da ne žele da brinu o detetu što potvrđuju izjavom. Tada Centar za socijalni rad pred nadležnim Ministarstvom pokreće postupak podobnosti deteta za usvojenje. Da roditelji ostavljaju svoju decu, u Kikindi se ne dešava često ali svaka ovakva priča uznemiri javnost.

– Nisu česte situacije, naši roditelji ipak preuzimaju brigu o deci i nakon rada sa njima nastavljaju da vrše svoje roditeljsko pravo na adekvatan način, kaže Jelena Laković iz CSR.

Da je odlukom majke ostavljeno dete u kikindskom porodilištu dešava se jednom u dve tri godine, kaže i glavna sestra službe za ginekologiju i akušertsvo.

– Češće se dešava da roditelji nisu u trenutnoj mogućnosti da adekvatno brinu o deci na šta nam ukažu iz Centra za socijalni rad, ali da majka izjavi da ne želi da preuzme brigu o detetu to je retko, jednom u dve do tri godine, navodi Klačak.

Majka je devojčici po rođenju dala ime. Ime koje će je pratiti kroz ceo život, koje u sebi nosi čežnju i nedostajanje. Iako smo u ovakvim situacijama najčešće skloni osudama, ne zaboravite da ne hodate u tuđim cipelama, nego u vlastitim. A šta je majku ove devojčice pokrenulo da donese takvu odluku i kolika je njena patnja to ona najbolje zna. Devojčica koja sada ima punih mesec dana smeštena je prema našim saznanjima u dobru hraniteljsku porodicu. Osmehom ispunjava dane svojih staratelja.