U Kikindi registrovano 200 stambenih zajednica

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada donet je krajem 2016. godine. Prema njemu stanari zgrada imali su rok od godinu dana da registruju stambene zajednice.

-Krajem prošle godine i početkom ove imamo veliki broj zahteva za registraciju stambenih zajednica. Rok koji je istekao 31. decembra prošle godine ne znači da pomenute zajednice ne mogu da se registruju. Svi oni koji su izabrali upravnika zgrade mogu to i dalje da urade – istakla je Biljana Felbab, sekretarka Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove i komunalnu delatnost.

Stambena zajednica nije samo zgrada jer je prema Zakonu data mogućnost vlasnicima posebnih delova zgrada koje imaju više ulaza da registruju i ulaze kao posebnu stambenu zajednicu.

-Do sada je registrovano 200 stambenih zajednica. Na osnovu ovog podatka teško je reći koliko je kompletnih zgrada registrovano. Prema broju registrovanih stambenih zajednica Kikinda je na sedmom mestu od 46 jedinica u Vojvodini. Svima onima koji nisu registrovali stambenu zajednicu preporučujem da sami odaberu upravnika jer je to umnogome bolje nego da dobiju prinudnog upravnika – rekla je naša sagovornica.

Više od polovine do sada registrovanih stambenih zajednica imaju profesionalne upravnike, a u ostalim su upravnici stanari. Bez obzira na to što su u jednoj zgradi posebno registrovani ulazi,zajednička imovina koja pripada svim ulazima poput: krova, oluka, fasade odgovornost je svih stanara. Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove i komunalnu delatnost pripremio je tri odluke o koje će biti upućene odbornicima na usvajanje na narednom zasedanju Skupštine Grada, kazala je Biljana Felbab:

-Reč je o odluci kojom se utvrđuje naknada za prinudnog upravnika, kao i odlukama kojima se utvrđuje iznos naknade za tekuće održavanje i za investiciono održavanje. Naknade su zapravo iznosi ispod kojih nijedna stambena zajednica odnosno nijedan upravnik ne može da ide. Mogu se odrediti veće naknade, ali manje ne.

Komunalna inspekcija uskoro će početi sa obilskom zgrada tako da će pismeno nalagati stanarima u zgradama koji nemaju registrovanu stambenu zajednicu da to učine u roku od 30 dana. Ukoliko se ni tada ne podnese prijava za registraciju na lokalnoj samoupravi je da imenuje prinudnog profesionalnog upravnika.