U Kikindi preostalo 40 radioaktivnih gromobrana

U Kikindi je na javnim ustanovama i privrednim društvima šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka postavljeno 116 radioaktivnih gromobrana. Trenutno ih je 40, od kojih se najveći broj nalazi na objektima fabrike “Toze Marković”. Kikinda je jedan od vojvođanskih gradova i opština u kojima je preostalo najviše starih gromobrana. Još uvek ih ima na nekadašnjim fabrikama “Elektron” , “Hemik” , poljoprivrednom preduzeću “Iđoš” i “Topola”, Zemljoradničkoj zadruzi “Marko Orešković” u Nakovu, nekadašnjoj govedarskoj farmi u Novim Kozarcima ,”Agrosemenu”, DD “Mokrinu”, bivšoj zgradi biskopa “Zvezda”, na objektima koji pripadaju fabrici “Toza Marković”.

gromobrani

-Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije je prošle godine izdvojila sredstva za uklanjenje sedam gromobrana sa javnih ustanova i postavljanje novih instalacija, tako da je uklonjen stari i postavljen novi gromobran na OŠ “Petar Kočić” u Nakovu – saznaje TV Rubin od Branka Brajića, pomoćnika direktora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.