U Kikindi broj nezaposlenih u proteklih šest godina prepolovljen

Broj nezaposlenih na teritoriji Grada Kikinde u proteklih šest godina smanjen je za oko 50 odsto, pokazuju podaci kikindske filijale Nacionalne slućbe za zapošljavanje. Broj nezaposlenih je 2013. godine iznosio 5.714, a sada ih je 2.928. Slična situacija je i na teritoriji Severnobanatskog okruga gde je pre šest godina bilo 13.694 nezaposlenih, a danas je ta brojka značajno manja- 6.845.

Direktorica kikindske filijale NSZ Jelena Mitrović ukazuje da posla ima jer su otvorene nove fabrike i poslodavci traže radnike, pa ova služba ima šta da ponudi onima koji su u potrazi za poslom.

-Nacionalna služba za zapošljavanje je javni servis koji ima ulogu da posreduje između nezaposlenih lica i privrednih subjekata. Ranijih godina nije mogla da pronalazi posao nezaposlenima kada nismo imali poslodavce koji su otvarali radna mesta i kojima je trebala radna snaga. Danas je ta situacija sasvim drugačija jer imamo nove privredne subjekte, neki su došli u Kikindu pre par godina, a neki su tu od ove godine, to su Tisa Automotive, Kalcedonija, Zopas, Teksam, Mekafor.

Mitrović priznaje da je ranije uverenje da se teško preko biroa može pronaći posao, imalo svoje uporište u praksi. Danas više nije tako, a pojedine kompanije koje su u Kikindi počele sa radom proteklih godina, imaju stalno otvorene konkurse za prijem radnika.

Ranije je bila situacija da kada neko lice dođe da se prijavi na evidenciju, pita zbog čega smo uopšte došli kada nam ništa ne nudite. Nekada je bilo tako, ali danas se situacija drastično promenila. Ko god dođe u NSZ ako je motivisan i želi da radi, saradnici će mu odmah ponuditi neko zaposlenje. Sada konkretno, kada lica dođu na evidenciju, bez obzira da li je to kvalifikovana radna snaga ili srednja stručna sprema, pošto imamo dobru saradnju sa “Tisa Automotivom”, “Kalcedonijom” i “Zopasom”, mogu predati svoje radne biografije i i mi imamo dogovor sa ovim poslodavcima da ih jednom nedeljno preuzimaju i dalje kontaktiraju. Ovo su sve poslodavci koji primaju radnike samo na osnovu našeg posredovanja, bez ikakve finansijske podrškenapominje naša sagovornica.

Već tradicionalno mesto susreta osoba koja traže zaposlenje i poslodavaca su i Sajmovi zapošljavanja. U Kikindi je sajam održan u martu, a kikindska filijala ih je organizovala i u Kanjiži i Senti. Efekti su više nego zadovoljavajući.

Kada smo sagledavali rezultate, zaključili smo da se nakon šest meseci od održavanja sajmova, zaposlilo oko 680 lica, a bilo je prisutno 1270. To je odličan rezultat”.

Za pad stope nezaposlenosti evidentan je i učinak finansijskih mera podrške koje su i u ovoj godini bile obezbeđene iz republičkog, pokrajinskog kao i gradskog budžeta. To su subvencije za samozapošljavanje, javni radovi, stručna praksa, brojne obuke u skladu sa potrebama tržišta rada među kojima su pojedine namenjene i teže zapošljivim kategorijama poput osoba sa invalidititetom.